Tuesday, November 19, 2013

Twittering on: Audience research and participation using Twitter / voľný preklad - Prieskum aktívnych a pasívnych užívateľov Twitteru

Anglický názov : Twittering on: Audience research and participation using Twitter    / voľný preklad - Prieskum aktívnych a pasívnych užívateľov Twitteru

Autor – Ruth Deller, PhD študent a učiteľ na univerzite Sheffield Hallam v UK

Metóda výskumu – analýza predošlých štúdií ohľadne Twitteru, priama komunikácia s jeho užívateľmi.

Zhrnutie obsahu :

Aktívni a pasívni užívatelia twitteru.

Štúdia si kladie za cieľ preskúmať potenciál sociálnej siete Twitter z pohľadu jej používateľov. Twitter je jedným z veľmi dobrých príkladov prepojenia nových a starých médií, toto zabezpečuje svojou živelnosťou a možnosťou aktívnej participácie užívateľa na správach ktoré sa šíria. Autor sa zameriava na ľudí, ktorí na twitter aktívne prispievajú hlavne svojimi komentármi, ale aj tých ktorí správy tvoria, všetko je hodnotené z perspektívy autora ako aktívneho užívateľa a z jeho osobných skúseností. Primárne sa výskum zameriava na twitterové diskusie o televíznom kanáli Channel 4, dokmentárnom programe Revelations. Z pohľadu autora Twitter prináša spoločnosti úplne nový koncept komunikácie medzi umelcami, tvorcami a verejne známymi osobnosťami, no zároveň čelí rovnakej otázke týkajúcej sa regulácie a moci, rovnako ako ostatné médiá.

Twitter funguje na základe správ s maximálne 140 znakovým rozsahom, ktoré zverejňujú – tvítujú- jeho užívatelia. Práve kvôli krátkemu rozsahu ho niektorí začali nazývať „mikro-blogovacou“ platformou, voči čomu namietal samotný riaditeľ Dick Costelo, ktorý hovorí, o mnohom väčšom vplyve Twitteru, tým, že nám umožňuje lepšie vnímať súčasné dianie a navzájom ho zdieľať krátkymi odkazmi veľmi ľahko zverejniteľnými cez počítačovú stránku alebo aj za pomoci mobilných aplikácii. Užívateľom ponúka veľa možností – pokiaľ chcete odoberať aktuality, ktoré vás zaujímajú stačí zakliknúť „ sledovať“ užívateľa, ak chcete priamo reagovať na to, čo zverejnil použijete znak @ spoločne s jeho používateľským menom a napíšete mu odkaz,; ak použijite hashtag - # s heslom pod ktorým je vás „twít“ ľahko dohľadateľný, alebo pokiaľ narazíte zaujímavú informáciu, ktorú chcete zverejniť aj medzi svojimi „nasledovateľmi“ jednoducho ju „ retwítnete“, čím zaistíte rozšírenie skupiny príjemcov daného „twítu“.

Twitter a súčasné dianie.

Jedna z najdôležitejší úloh Twitteru, prečo zostáva v povedomí ľudí je jeho schopnosť vytvárať a pretvárať súčastnú podobu podávania správ. Boli sme svedkami mhoných prípadov, kedy sa niektoré informácie a aktuálne správy dostali do celostvetového povedomia práve vďaka Twitteru.
Veľmi dobré príklady zo zahraničia sú voľby v Iráne, kedy obyvatelia informovali celý svet o nastalej situácii, bez cenzúry, ktorá sa tak veľmi často objavuje v médiách. Hashtag #iranelection bol zaradený medzi 21 najpopulárnejších tém roku 2009.

„Twítovanie“ s publikom – monitorovanie televízneho vysielania pomocou Twitteru

V minulosti prebehli štúdie, ktoré monitorovali komunikáciu priaznivcov určitej televíznej relácie, ktorí zverejňovali na Twitter svoje názory na svoju obľúbenú show. Autor, ale nechce obmedzovať komunikáciu iba na skupiny s úzko profilovaným záujmom, ale na užívateľov TV všeobecne. Fungovanie zdieľania relácií videných v televízii na Twitter je jedna z ukážkových možností prepojenia nový a starých médií, pričom z tohto spojenia profitujú obe. Ukážkový príkladom, kedy twitter umožnil zdieľať pôžitok z televízneho prenosu bolo finále Superbowlu vo februári roku 2011, kedy užívatelia počas najnapínavejších momentov zverejňovali 4000 twítov za sekundu.

Prieskum respondentov z Twitteru

Autor článku sledoval prácu novinára Jona Ronsona, ktorý aktívne komunikoval na twitteri svoju prácu na dokumente s náboženskou tématikou pre televíznu stanicu Channel 4 a následné reakcie divákov programu. Živelnosť a aktuálnosť Twitteru potvrdzuje to, že všetky twíty týkajúce sa danej relácie boli maximálne v rozmedzí 3 hodín od vysielania. Počas vysielania jednej epizódy sa novinár/producent dokumentu ako keby „pripojil“ na twitter a odkázal všetkým divákom, že je pripravený zodpovedať akékoľvek dotazy. Niektorí užívatelia to využili na komunikáciu, iní len na ďalej hodnotili obsah vysielania. Twíty vzťahujúce sa k sérii dokumentov boli v skutku širokospektrálne- od hodnotenia obsahu, cez snahy o diskusiu, upozornenie na nejakú konkrétnu časť, vtipné postrehy, vyjadrovanie svojich osobných názorov na danú problematiku. Autor článku sa skontaktoval s väčšinou diskutujúcich na Twitteri, kde ich poprosil o vyplnenie krátkeho dotazníku, prostredníctvom neho získal konakty na užívateľov, ktorých začal na Twitteri sledovať, aby bol schopný lepšie vyhodnotiť ich aktivitu počas ďalších sérií dokumentu. Názory užívateľov v tomto prípade fungovali ako merač kvality, kedy najpopulárnejšia epizóda mala zároveň najviac twitov.

Záver

Aký zmysel má twitovanie počas pozerania televízie alebo čítania novín ? Výskum a osobná skúsenosť autora potvrdzujú, že dôvodov je veľmi veľa – na twitteri sa pohybujete v okruhu ľudí, ktorí majú podobné záujmy, preto im chcete niečo doporučiť, prípadne majú užívatelia potrebu zdielať to, čo prečítali/ videli a dozvedieť sa názor ostatných; iným to dáva možnosť byť s niekým prostredníctvom twitteru aj keď sedí sám doma a sleduje televíziu, mnoho užívateľov cieli twíty na široké spektrum divákov a ich jediným cieľom je byť vidieť a počuť. Twitter má jednoznačne čo ponúknuť aj samotným tvorcom obsahu o ktorom sa twítuje – novinári, herci, producenti – zabezpečuje im unikátnu spätnú väzbu od divákov, pochvalu rovnako aj kritiku vďaka ktorej následne môžu mnoho vecí vylepšiť, Twitter sa v tomto ohľade stal nepostrádateľnou súčasťou mediálneho sveta a v dnešnej dobe už nie je možné ho opomínať.

Twitter v ČR :


Twitter je po Facebooku druhým najrozšírenejším komunikačným kanálom typu nového média v ČR, jeho primárnou úlohou je zdieľanie relevantných a zaujímavých informácií. Osobne ho vnímam ako médium, kde sa môžu realizovať a veľmi často aj realizujú tvorcovia obsahu v ostatných médiách, jedny z najviac sledovaných užívateľov sú práve spravodajské weby a profily novinárov a ďalších opinion-makerov. Táto komunikačná platforma má tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o dianie okolo seba rozhodne čo ponúknuť a podľa môjho názoru je v ČR ešte dosť veľký priestor pre získavanie ďalších priaznivcov a aktívnych užívateľov, ktorí majú spoločnosti čo povedať.    

1 comment: