Thursday, February 9, 2017

Zpracování přirozeného jazyka v herních recenzích


Abstrakt

Tato esej se zabývá možným využitím zpracování přirozeného jazyka (natural language processing) v rámci herních studií — konkrétně při analzyování recenzí počítačových her. Vychází ze studie Natural Language Processing in Game Studies Research: An Overview publikované v roce 2012 v USA. Čtenářům je nejprve v obecnější rovině představen obor zpracování přirozeného jazyka, jeho cíle a nejčastější využití. Následně práce rozebírá vybrané metody využívané v rámci zpracování přirozeného jazyka (vycházející zejména z lingvistiky) a ilustruje jejich aplikaci na konkrétních příkladech jak z anglického, tak z českého prostředí. V závěru eseje jsou zhodnoceny limity zpracování přirozeného jazyka v oblasti herních studií a nastíněny možné navazující výzkumy. 


Abstract

This essay explores the possible use of NLP (natural language processing) within a field of game studies, specifically by analyzing the game reviews. It is based on the study of Natural Language Processing in Game Studies Research: An Overview, published in 2012 in the USA. First, readers are introduced to the field of natural language processing in general, to its objectives and common usage. Next, the paper discusses selected methods used in the context of natural language processing (based particularly on linguistics) and illustrates their application to specific examples both from the English and the Czech environment. At the end, the essay evaluates some limits of natural language processing in the field of game studies and possible outline of further research.


Zdroj:
ZAGAL, José P. — TOMURO, Noriko — SHEPITSEN, Andriy (2012). Natural Language Processing in Game Studies Research: An Overview. Simulation & Gaming, vol. 43 (3), pp. 356–373. 

Autor:
Aneta Caltová