Tuesday, May 24, 2011

Vztah autora a publika na Twitteru

Práce „Vztah autora a publika na Twitteru“ se zabývá problematikou identifikace publika na Twitteru, možnostmi sebeprezentace uživatelů, konstrukcí jejich identity a rozdíly mezi Twitterem a jinými sociálními sítěmi.
Autoři tweetů nemohou své publikum detailně analyzovat a proto si o něm vytvářejí různé představy. První kapitola popisuje tento proces vytváření imaginárního publika na základě interpretace článku „I tweet honestly, I tweet passionately“ od Alice E. Marwick a danah boyd.
Druhá kapitola je věnována překážkám, které musí překonávat uživatel Twitteru usilující o postavení čtené a vlivné mikrocelebrity. Twitter stojí díky svým mechanismům na půl cesty mezi sociální sítí a masmédiem, ale na rozdíl od klasických masmédií má uživatel Twitteru mnohem větší potíže s oslovením širší veřejnosti.
Ve třetí kapitole shrnuji poznatky z interpretace použitých textů a docházím k závěru, že statut twitterové mikrocelebrity lze získat jen v situaci, kdy autor získává popularitu i jinou činností než tweetováním.