Sunday, January 31, 2010

Internetové sociální sítě Od nul k jedničce

Internetové sociální sítě
Od nul k jedničce

Ve své eseji nejprve shrnu historii internetových sociálních sítí. Představím jejich návaznost na minulé druhy sociálních sítí. Dále podrobněji rozeberu vývoj internetové sociální sítě Facebook, pokusím se přijít na to, proč má dnes přes tři sta padesát milionů uživatelů po celém světě a neubráním se ani srovnání vývoje ve Spojených státech amerických s vývojem v České republice neboť mi, z určitých důvodů, přijde velmi podobný. Nakonec si dovolím i pohled do budoucnosti.

Tomáš Kroupa

Závislost na internetu

V této seminární práci se zabývám problematikou závislosti na internetu, přičemž se snažím nastínit a představit v současnosti nejrozšířenější koncepce a teorie. Vycházím přitom především z celoživotního díla psycholožky K. Youngové, která se svými výzkumy snaží dosáhnout toho, aby diagnóza závislosti na internetu byla zařazena do mezinárodní klasifikace duševních poruch DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders). V práci je dále popsána stručná historie této problematiky, základní diagnostické metody, nejčastější dopady patologického užívání internetu na život jedince a v závěru jsou stručně nastíněny i možnosti léčby.

VIRÁLNÍ MARKETING NA PŘÍKLADU VÁNOČNÍCH KAMPANÍ VODAFONE

Lidé se ovlivňují navzájem. Nic na ně nemá takový vliv, jako doporučení od člověka, kterého dobře znají.
Mark Zuckerberg, 2007

Virální marketing k propagaci produktu či služby využívá sociálních sítí. Z konzumenta mediálního obsahu se tak stává šiřitel a nastupuje tak oboustranný model komunikace. Podle GfK reklamu v televizi sleduje jen 26% lidí, 42% od televize odchází a 38% přepíná na jiné programy. Virální marketing u nás již několik let zažívá boom a stává se čím dál užívanějším nástrojem marketingu. Je však u nás úspěšný?

Berenika Špirková

Friday, January 29, 2010

LinkedIn – Co to vlastně je? Popis, možnosti využití a srovnání s Facebookem.

Ve své seminární práci se soustředím na sociální síť LinkedIn, která je zaměřena na pracovní trh a má za úkol sdružovat zaměstnance, obchodníky a zaměstnavatele. K LinkedInu je v současné době připojeno kolem 55 milionů uživatelů a každým rokem se počet členů dále rozšiřuje. Přesto je tato síť v České republice poměrně málo využívána. Situace by se teoreticky mohla změnit s příchodem české verze. V první části své práce nabízím obecné informace o LinkedIn a představuji jednotlivé části profilů a co je pro LinkedIn typické. Ve druhé části práce LinkedIn srovnávám se sítí Facebook, která je dle mého názoru velkým opakem LinkedIn. Sepsala jsem společné vlastnosti těchto dvou sítí a důraz jsem kladla na jejich největší rozdíly. Obecně by se dalo shrnout, že Facebook slouží hlavně pro zábavu, kdežto LinkedIn je poměrně nezábavný a využijí ho dospělí lidé, kteří chtějí vylepšit svůj profesní život.

Thursday, January 28, 2010

Nová média dnešní doby: provázanost vybraných konceptů a jejich charakteristika s přihlédnutím ke kulturním, sociálním a ekonomickým aspektům

V této eseji se zaměřuji na charakteristiku některých z konceptů, které se vztahují k oblasti nových médií. Jsou to koncepty umožněné a fungující s nástupem a neustálým vývojem nových technologií; koncepty vzájemně se ovlivňující a svou podstatou spolu související. S ohledem na jejich provázanost se zabývám významem termínů jako kolektivní inteligence, produžívání, participační kultura a Web 2.0. Zmiňuji se o vzájemném působení starých a nových médií, o konvergenci médií a kultury a o posunech paradigmat, které v průběhu času nastávají. Věnuji se případu sdílení souborů, obzvláště v souvislosti s porušováním autorských práv, pirátskými praktikami a dopadem na mediální průmysl. Z širokého pole možností, jak pojmout tato témata, si vybírám aspekty kulturní, sociální a ekonomické.

Wednesday, January 27, 2010

Web 2.0 – internet 21. století

V počátcích internetu představovali webové stránky pouze izolované informace. Dnes dává další generace webu moc koncovým uživatelům. Na následujících stránkách se pokusím fenomén Web 2.0, tzv. sociální weby, popsat z hlediska jejich vzniku a rozšíření. Nejprve specifikuji jejich charakter a určující vlastnosti. Následně vytyčím základní pojmy, jež jsou pro projekty s přídomkem Web 2.0 typické. V závěru se zaměřím na fenomén Webu 2.0 z hlediska marketingu, a to především na změny, které pro marketing a reklamu internetový vývoj přináší.

Saturday, January 23, 2010

Sociální sítě v reflexi českých médií

Současný globální rozvoj sociálních sítí se především v posledních dvou letech intenzivně dotýká i českých uživatelů internetu. Popularita a rychlost, s jakou byli uživatelé ochotni zařadit sociální weby do své denní mediální rutiny, přilákala pozornost akademiků, ale i odborníků z řad samotných médií.
Cílem tohoto článku je popsat přístup tuzemských médií vůči tomuto fenoménu; a to jak v rovině praktické, tedy nakolik jich ve své práci či kontaktu s auditoriem sama využívají, tak informační, tedy jakou formou o tomto tématu informují.

Wednesday, January 20, 2010

TransStmívání to je Romeo a Julie...s kousnutím!


V současnosti Shakespearova Romea představuje moderní Eda a Julii zase současná Běla. Alespoň pro teenagery.
Pro všechny, kteří jsou transmediálním procesem nedotčeni, dodám, že se jedná o ústřední literární postavy světového bestselleru Stmívání (v originále Twilight) autorky Stephenie Meyerové - totiž o Edwarda Cullena a Bellu Swan.
Základem silného příběhu je zakázaná láska mezi sedmnáctiletou studentkou Isabellou a nesmrtelným stejně „starým“ vegetariánským upírem Edwardem. V průběhu romantické fikce jejich cit rozkvétá stejně tak, jako se objevují další a další překážky, jež jim brání v cestě za šťastným americkým koncem. V jednotlivých dílech tetralogie Stmívání (2005), Nový měsíc (2006), Zatmění (2007) a Rozbřesk (2008) nahlédneme nejen do temného světa upírů ale i do indiánského kmene vlkodlaků a to vše na pozadí středoškolského života v maloměstě Forks ve Washingtonu.

Stmívání jako transmediální vyprávění
Není divu, že úspěšná literární předloha se v roce 2008 dočkala adaptace i na plátně. Stagnující produkční společnost Summit entertainment se v témže roce právě díky Stmívání dostala na osmé místo v žebříčku nejúspěšnějších filmových společností. Podle transmediální teorie Henryho Jenkinse se vyprávění často rozptýlí do různých kanálů médií. V tomto případě si Summit entertainment vybral zpracování nejprodávanější knihy roku 2008 v USA.
A jak tento pohádkový příběh vznikl? Iluzionisticky. Americká spisovatelka Meyerová totiž začala tento svůj první (!) literární počin psát na základě svého snu. Zdálo se jí o zamilované dívce, jejíž city patří pohlednému upíru, který jí city opětuje, avšak netouží zároveň po ničem jiném než po její lidské krvi. A tak svůj neobvyklý sen zaznamenala po probuzení na počítač. Zmíněná klíčová kapitola je k přečtení tady a další podrobnosti si můžete přečíst na oficiálních stránkách spisovatelky. Na nátlak sestry rozeslala Stephenie Meyerová rukopis Stmívání asi 15 literárním agenturám. Stačila jedna kladná odpověď, aby ji zajistila smlouvu s vydavatelskou společností - Little, Brown and Company. Ze Stmívání se překvapivě stal knižní hit a Meyerová nepřestala ve vyprávění svého příběhu a poskytla čtenářkám další pokračování, což je podle profesora Jenkinse další jev transmediálního vyprávění tj. navazovat na již povedené koncepty popř. jejich existenci prodlužovat.
Funguje transmediální spolupráce mezi filmem a knihou v České republice? Inu, v biografech se právě promítá druhý díl populární ságy Nový měsíc a vydavatelství úspěšně prodávají nové publikace. Zároveň se dotáčí třetí filmové pokračování a na knižních pultech stojí čerstvé grafické zpracování všech 4 svazků - tzv. zvláštní dárková edice. Nutno podotknout, že ji do prodejen distributoři stihli uvést ještě před vánočními svátky. Nakladatelství Egmont vydalo pro české čtenáře tyto knihy v původních obalech a v pevných vazbách v souvislosti s uvedením premiéry filmu Twilight sága: Nový měsíc. Pro zajímavost při zakoupení celého kompletu Vám vybraná knihkupectví v Praze darují i originální DVD úvodního filmu Stmívání. Egmont ČR vydal i ilustrované průvodce prvním a druhým filmem, kde nechybí zajímavosti z natáčení a rozhovory s protagonisty a tvůrci. Tištěné zpracování počátečního dílu se umístilo na čtvrtém místě v celonárodní anketě o nejoblíbenější knihu českého čtenáře, která se uskutečnila na podzim roku 2009.
Televize byla dalším médiem, které Twilight zasáhl. V loňském roce obdrželi představitelé hlavních postav ve filmovém ztvárnění Kristen Stewart a Robert Pattinson cenu za nejlepší polibek roku 2009 v rámci udělování filmových cen americké kabelové televize MTV. Několik sdílených videí na toto téma naleznete na http://www.youtube.com/watch?v=HEcNqmRuTyA nebo můžete navštívit přímo oficiální profilové stránky na tomto webu. Produkční společnost Gliff oblékla Stmívání do muzikálového kabátu a využila tak původního příběhu pro své zviditelnění. Písně z této parodie jsou k poslechu taktéž na http://www.youtube.com/. Znamenitý úspěch upíří romance inspiroval i telekomunikační společnosti. U většiny českých operátorů si lze objednat oficiální českou verzi hry Twilight na mobilní telefon.

Stmívání a produsage
I ve Stmívání se projevuje produsage, což je přesné pojmenování pro aktivní publikum vytvářející obsah. Příznivci romanticko-hororové ságy již vytvořili nad 500 hravých aplikací a stejné množství stránek na sociální síti Facebook. Jedna z nich se chlubí počtem necelých 1 400 000 členů a vy se na ni můžete podívat zde. Fanoušci vybrali i desítku nejlepších blogů věnujících se tomuto fenoménu. Na dalších spřízněných webových stránkách zase fanoušek sestavil kompletní seznam skladeb, které souvisí se ságou. Nutné zmínit i existenci četných zesměšňujících video napodobenin povedené ságy. Tvůrčí stoupenci fantasy románu vytváří sítě blogů a webových stránek, kde pokračují v osudech Edwarda a Isabelly a vytváří tak nové obsahy. Některé ze zahraničních fiktivních příběhů lze přečíst tady a v drtivé většině případů se fanfiction objevuje i na neoficiálních webových stránkách fanoušků celého světa v různých jazykových mutacích. Česká fanfiction na pokračování v podobě povídek či dokonce poezie sídlí v domově všech fanoušků Twilight.