Sunday, January 31, 2010

Internetové sociální sítě Od nul k jedničce

Internetové sociální sítě
Od nul k jedničce

Ve své eseji nejprve shrnu historii internetových sociálních sítí. Představím jejich návaznost na minulé druhy sociálních sítí. Dále podrobněji rozeberu vývoj internetové sociální sítě Facebook, pokusím se přijít na to, proč má dnes přes tři sta padesát milionů uživatelů po celém světě a neubráním se ani srovnání vývoje ve Spojených státech amerických s vývojem v České republice neboť mi, z určitých důvodů, přijde velmi podobný. Nakonec si dovolím i pohled do budoucnosti.

Tomáš Kroupa

No comments:

Post a Comment