Tuesday, February 2, 2010

Softwarové pirátství a P2P sítě v kontextu kolektivní inteligence a produsage

Mnoho odborníků zabývajících se novými médii používá ve svých textech výrazy P2P a BitTorrent. Tyto pojmy nejsou ale pro většinu veřejnosti příliš známé. Tato práce vysvětluje základní pojmy ze světa informačních technologií spojených se stahováním nelegálního obsahu a vysvětluje také význam konceptů produsage i kolektivní inteligence. Mapuje softwarové pirátství od historie až do současnosti a ukazuje nejčastější způsoby distribuce nelegálního obsahu. Hledá charakteristické rysy produsage a kolektivní inteligence v organizaci práce softwarových pirátských skupin, v systémech distribučních cest P2P sítí a nastiňuje možný vývoj do budoucna.

Ludvík Kysela

No comments:

Post a Comment