Wednesday, February 17, 2010

Nová média- Fenomén Second life

Nová média je pojem posledních let. Co to jsou nová média a jaký fenomén se z nich může vyvinout, ukáže následující práce. Za cíl si autor dal ukázat na příkladu Second life fenomén nových médií.
Zpočátku autor vytýčí základní charakteristiky nových médií, které posléze dokáže na Second life. Second life popíše z hlediska historie, popíše jeho základní rysy, ekonomii Second life a příležitosti, které se zde dají najít. Osobní zkušenosti uživatelů jsou též zahrnuty. A jelikož není nic dokonalé, autor poukáže i na nedostatky, s kterými se SL potýká.
Na závěr se autor zamýšlí nad principy Transmediálního vyprávění, Kolektivní inteligence a Produsage vztažené v kontextu k Second life.

No comments:

Post a Comment