Thursday, February 18, 2010

GeenStijl

Mediální scénu v Nizozemsku změnil příchod blogu GeenStijl (bez stylu, nevkus) v roce 2003. Zaměřen na mladé muže vyššího vzdělání, přinesl množství seriózních a smyšlených zpráv, sarkasticky okomentovaných a často zacházejících za hranice dobrého vkusu. Během velmi krátké doby získal blog obrovské množství čtenářů a stal se vlivným subjektem na nizozemské mediální scéně. Slova, která GS vymyslel, se opakovaně objevují v nových vydáních slovníků holandštiny. V zaří 2010 bude zahájeno televizní a rozhlasové vysílání PowNed, která má své základy v blogu. Moje práce je deskripcí tohoto blogu.

No comments:

Post a Comment