Thursday, February 11, 2010

České sociální sítě

Moje seminární práce je především zaměřena na nejpoužívanější a nejoblíbenější sociální sítě u nás. Jsou to Lide.cz, Spoluzaci.cz a Libimseti.cz. Snažím se popsat jejich funkci, historii a použitelnost. Dále se zmiňuji o historii a vzniku sociálních sítí ve světě. Ve své práci také uvádím i další české sociální sítě, i když jsou méně používané. Uvedla jsem také některé grafy, které znázorňují, jak si proti sobě jednotlivé sítě stojí.

No comments:

Post a Comment