Tuesday, February 23, 2010

Absolutně kolektivní aneb Dlouhá cesta od kolektivního ke sdílenému vědomí

Práce pojednává o současném stavu komunikačních technologií a tendencích společnosti neustále vylepšovat možnosti dorozumívání. V eseji je nastíněna možná budoucnost mezilidské komunikace vycházející z historických i současných tendencí lidského druhu. Zabývám se kolektivním vědomím společnosti, které s modernizací médií dostává stále větší prostor (internet, Web 2.0). Popisuji vývoj moderních médií a jeho cestu od komunikačního modelu "one-to-one" k modelu "many-to-many". V závěru práce je rozpracován pojem "sdílené vědomí" jako vyšší stupeň a důsledek vědomí kolektivního.

No comments:

Post a Comment