Monday, February 8, 2010

Globalizace a nová média – kdo, s kým, proti komu, jak a proč?

Tato esej se zabývá globalizací a jejím propojením s novými médii. Text představuje základní definice globalizace a nových médií a analyzuje jejich vývoj a hlavní politická, ekonomická a kulturní hlediska globalizace. Zabývá se příčinami pozitivních a negativních náhledů na globalizaci a analyzuje subjekty jednotlivých směrů a možné důvody, které je takovým směrem vedou. Autor polemizuje s teorií nových médií jako jednou z příčin globalizace a se skutečností, že odpůrci globalizace ji způsobem, kterým užívají nová média, nevědomky podporují.

No comments:

Post a Comment