Sunday, February 14, 2010

Virtuální světy na internetu na příkladu Second Life

Tato práce má za cíl zmapovat fenomén Second Life. Bude se jím zabývat z různých perspektiv. Hlavním cílem bude pohled na tento virtuální svět z hlediska sociálních a ekonomických aspektů. Záměrem je vytvořit komplexní obraz, proto bude součástí práce vedle těchto hledisek i jeho popis, fungování a principy zahrnující koncept produsage, různé příklady, fakta a čísla, a pohled na jeho českou komunitu. První částí je krátké pojednání o virtuálních světech obecně, další je věnována přímo Second Life a vysvětlení o co jde. Dále se práce zaměřuje na sociální aspekty SL – komunikaci, společenský život, sociální skupiny a události, a jaké jsou některé klady a zápory tohoto druhu komunikace. Další část je věnována ekonomickým aspektům – o využívání SL reálnými společnostmi jako prostředku marketingu a o podnikání přímo v SL. V závěru pak shrnuje svá zjištění.

No comments:

Post a Comment