Friday, February 19, 2010

Únik do světa her

Semestrální práce - anotace
Únik do světa her
Virtuální svět generací předchozích a současnosti – prohlubující se propast?

Anotace
Svět her dětí a dospívajících a virtuální hry dnešních mladých se v mnohém liší, ale ponoření se do příběhu a identifikace s hrdinou je jistě stále stejná ať se jednalo o četbu, sledování filmů či hraní počítačových her. Jak se bavili děti před II. Světovou válkou, v dobách tuhého budování socialismu a jaké virtuální světy mají dnešní dospívající? Proč ve čtyřicátých letech minulého století vznikalo v tehdejší Československé republice podle vzoru komiksového seriálu desetitisíce klubů mladých fanoušků? A proč hrají dnes miliony mladých hry MMORPG? Práce je pokusem o náhled na fenomén her v různých formách jako důležité součástí rozvoje dětí a dospívajících. Zajímají mě podobnosti a rozdíly a z toho vyplývající mezigenerační rozpory dnešních dětí a jejich rodičů. Vycházím z rozhovorů a pozorování v České republice a dřívější ČSSR.

No comments:

Post a Comment