Tuesday, February 16, 2010

Vliv elektronickým médií na proměnu sociálního chování

Elektronická média jsou samozřejmou součástí našich životů. Se zdokonalováním telekomunikačních technologií vzrůstá naše informovanost, dostupnost a zájem o aktuální dění. Současně s tím bychom si ale měli uvědomit, jak elektronická média přispívají k proměně našeho sociálního chování a vzájemné interakce, jak ovlivňují náš společenský život. Tato práce má tyto změny nejen popsat, ale zároveň má odhalit příčiny a jejich možné řešení. Při psaní jsem vycházela zejména z prací Joshuy Meyrowitze a Johna B. Thomspona – významných profesorů a mediálních teoretiků, kteří se vlivem elektronických médií na proměnu sociálního chování zabývají. Práce obsahuje jak základní myšlenky obou autorů, tak i srovnání obou přístupů.

No comments:

Post a Comment