Tuesday, February 2, 2010

The Fun Theory: Úspěch virální kampaně značky Volkswagen z hlediska konceptu "šiřitelných médií"

Tento esej o virálním marketingu využívá konceptu “šiřitelných médií”, vytvořeného mediálním vědcem Henry Jenkinsem, pro popis a analýzu The Fun Theory, velmi úspěšné loňské virální kampaně automobilky Volkswagen. Kromě hledání příčin její popularity mezi uživateli nových médií se zabývám (vycházejíc z myšlenky slavné Postmanovy knihy Ubavit se k smrti) také legitimitou užití zábavy a popkulturních obsahů pro účely zvyšování občanské angažovanosti a kvality životního prostředí.

No comments:

Post a Comment