Sunday, February 28, 2010

Využití internetových sociálních sítí Facebook, MySpace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy

Esej „Využití internetových sociálních sítí Facebook, MySpace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy“ má za úkol analyzovat úlohu internetových sociálních sítí Facebook, Myspace a Twitter v prezidentské volební kampani Baracka Obamy, která přinesla zcela revoluční přístup k virtuálním komunitám. V první kapitole je popsán obecný rámec průběhu prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, druhá kapitola se zaměřuje na americké prezidentské volby v roce 2008. Třetí část představuje komunitní servery Facebook, Myspace a Twitter ve spojitosti s volební kampaní Baracka Obamy. Závěrem práce nabízí shrnutí poznatků o využití sociálních sítí ve volební kampani.

No comments:

Post a Comment