Sunday, February 28, 2010

Google v éře Webu 2.0

Web 2.0 je od počátku pevně spjatý s aplikacemi a službami Googlu. Ve své práci deskriptivním přístupem představuji řadu produktů společnosti Google v kontextu Webu 2.0. Tomu předchází vysvětlení termínu Web 2.0, sumarizování jeho hlavních charakteristik a jejich uplatnění v praxi. Určitý prostor je věnován rovněž základním informacím o společnosti Google. Na závěr jsem se pokusila zhodnotit a shrnout vztah Googlu a Webu 2.0 a naznačit jejich vývojové možnosti do budoucna.

No comments:

Post a Comment