Monday, February 15, 2010

Warezová scéna a šíření warezu mezi běžné uživatele

Esej se zabývá vznikem a vývojem warezové scény a šířením warezu mezi běžné uživatele. Práce nejdřív osvětluje, co všechno se skrývá pod pojmem warez. Poté se přesouvá trochu do historie, do období vzniku warezové scény. Dále se zabývá jejím vývojem, zásadami a strukturou. Poté krátce představí jednotlivé způsoby šíření warezu, jako jsou P2P sítě, Filehostingové servery nebo FTP servery. Objasní, jaký má warez vztah k zákonům. A v poslední řadě bude trochu polemizovat o etice a legitimitě warezu.

No comments:

Post a Comment