Friday, February 19, 2010

„Tváří v tvář“ Facebooku

Kdo jsou uživatelé Facebooku a dalších sociálních sítí? Co je důvodem, proč lidé využívají ke komunikaci tuto novou technologii? Tyto otázky jsou základem tohoto článku. Způsob užívání sociálních sítí je různý, stejně tak jako jsou různí lidé, tedy jejich uživatelé. Pro mnoho z nich jsou náhradou normálního lidského povídání „tváří v tvář“. Souvisejícím tématem článku je také konvergence kultury pomocí nových médií jako je například YouTube. Kulturu jako zábavu a byznys předpověděl téměř před 50 lety Marshall McLuhan, který je také autorem termínů: „globální vesnice“ a „médium je poselství“. Tato esej se také pokouší odpovědět na otázky, jak v nových médiích funguje cenzura a propaganda. Nakonec také nabízí možnost „virtuální sebevraždy“, tedy „zabití“ sebe na všech sociálních sítích a opuštění virtuálních „přátel“.

No comments:

Post a Comment