Sunday, February 28, 2010

Bezpečnostní rizika aplikací Web 2.0: fenomén Facebook

Komunitní portál Facebook patří do skupiny nových médií, kterou poprvé definoval mediální teoretik Marshall McLuhan. Již v 60. letech minulého století McLuhan tvrdil, že se svět stane takzvanou globální vesnicí, kdy technologie umožní propojit celý svět a my tak budeme v jednom okamžiku přítomni a přístupni dalším lidem po celém světě.
Sociální portál Facebook a sociální sítě jsou jednou z nejpodstatnějších součástí Webu 2.0., což je termín pro aplikaci, kde obsah tvoří a přijímají sami uživatelé. Účelem sociálních sítí obecně je vytvoření online komunity lidí, která má společné zájmy a aktivity. Klíčovými se stávají faktory zábava a moment propojení komunity osob.
O Facebooku se v poslední době především diskutuje v souvislosti s bezpečnostními riziky. Shodou okolností na začátku minulého roku vydala Evropská unie zprávu, ve které varovala před potencionálními riziky, které uživatelům sociálních sítí hrozí. Jmenovitě pak zmínila sociální portál Facebook. Nejvíce diskutovanými bezpečnostními riziky Facebooku jsou vytváření falešných identit, uveřejňování citlivých informací uživatelů - únik informací, věková hranice uživatelů a z technologického hlediska jsou to viry a spamy.
Nicméně Facebook představuje pro uživatele stejná rizika jako jiná počítačová kriminalita. A protože žijeme v mediální době, tak by se mělo tím spíše diskutovat o tom, jak mládež ve školách edukovat v rámci mediální výchovy na co si mají dávat pozor.

Napsala: Alžběta Šťastná

No comments:

Post a Comment