Wednesday, February 10, 2010

Facebook - jak jej lze využít a na co si dát pozor

Práce se zabývá Facebookem obecně, tedy jako komunikačním prostředkem, zábavnou variantou pro trávení volného času, a snaží se postihnout jeho nejdůležitější negativní i pozitivní stránky. Smyslem eseje je zauvažovat nad dopadem Facebooku na mladé lidi, komunikaci mezi nimi, zejména však na změnu v jejich uvažování, a posléze rozuzlit pořád a dokola omýlané téma „mladí lidé a online komunikace“. Zároveň je zde stručně shrnutý původ Facebooku, některé skandální incidenty propírané médii a další pro představu nezbytná fakta. Pokoušíme se zde komplexně analyzovat Facebook z mnoha úhlů pohledu a získat tak co nejobjektivnější výsledek.

Martina Bednářová

No comments:

Post a Comment