Thursday, February 11, 2010

Minulost, současnost a budoucnost komunikačního programu ICQ

Tato práce se bude zabývat komunikačním prostředkem ICQ. Zahrne jeho genezi- ozřejmím důvody, proč tento komunikační prostředek vznikl, jak se vyvíjel a pokusím se nastínit i jeho možnou budoucnost. Popíšu i jeho současné konkurenty či případné nástupce. Podrobněji shrnu, jakými vývojovými fázemi ICQ prošlo. Zejména se však zamyslím nad důvody jeho velké popularity v Česku a nad profily jeho uživatelů. Dále se potom samozřejmě podívám na jeho funkce, které podrobněji popíšu.

No comments:

Post a Comment