Monday, February 15, 2010

Současné využití a úskalí sociálních sítí

Sociální sítě si získaly mezi uživateli internetu nebývalou oblibu. Existují jich nepřeberná množství, která sdružují osoby stejné profese, spolužáky, etnické skupiny, geografické regiony nebo zájmové činnosti. Díky rozvíjení nových technologií se jejich tvůrci předhánějí v poskytování služeb. Zatímco uživatelé hromadně sdílí fotografie, zasílají si zprávy, chatují a seznamují se, odborníci poukazují na úskalí tohoto druhu komunikace. Je jím především rizikové užívání sítí mladistvými, používání falešných identit a narušování soukromí jedince. Pro jejich řešení se společnost shoduje, že je důležité ošetřit chování uživatelů v rámci internetu na sociální, technické a právní úrovni.

No comments:

Post a Comment