Wednesday, January 27, 2010

Web 2.0 – internet 21. století

V počátcích internetu představovali webové stránky pouze izolované informace. Dnes dává další generace webu moc koncovým uživatelům. Na následujících stránkách se pokusím fenomén Web 2.0, tzv. sociální weby, popsat z hlediska jejich vzniku a rozšíření. Nejprve specifikuji jejich charakter a určující vlastnosti. Následně vytyčím základní pojmy, jež jsou pro projekty s přídomkem Web 2.0 typické. V závěru se zaměřím na fenomén Webu 2.0 z hlediska marketingu, a to především na změny, které pro marketing a reklamu internetový vývoj přináší.

No comments:

Post a Comment