Thursday, January 28, 2010

Nová média dnešní doby: provázanost vybraných konceptů a jejich charakteristika s přihlédnutím ke kulturním, sociálním a ekonomickým aspektům

V této eseji se zaměřuji na charakteristiku některých z konceptů, které se vztahují k oblasti nových médií. Jsou to koncepty umožněné a fungující s nástupem a neustálým vývojem nových technologií; koncepty vzájemně se ovlivňující a svou podstatou spolu související. S ohledem na jejich provázanost se zabývám významem termínů jako kolektivní inteligence, produžívání, participační kultura a Web 2.0. Zmiňuji se o vzájemném působení starých a nových médií, o konvergenci médií a kultury a o posunech paradigmat, které v průběhu času nastávají. Věnuji se případu sdílení souborů, obzvláště v souvislosti s porušováním autorských práv, pirátskými praktikami a dopadem na mediální průmysl. Z širokého pole možností, jak pojmout tato témata, si vybírám aspekty kulturní, sociální a ekonomické.

No comments:

Post a Comment