Saturday, January 23, 2010

Sociální sítě v reflexi českých médií

Současný globální rozvoj sociálních sítí se především v posledních dvou letech intenzivně dotýká i českých uživatelů internetu. Popularita a rychlost, s jakou byli uživatelé ochotni zařadit sociální weby do své denní mediální rutiny, přilákala pozornost akademiků, ale i odborníků z řad samotných médií.
Cílem tohoto článku je popsat přístup tuzemských médií vůči tomuto fenoménu; a to jak v rovině praktické, tedy nakolik jich ve své práci či kontaktu s auditoriem sama využívají, tak informační, tedy jakou formou o tomto tématu informují.

No comments:

Post a Comment