Saturday, November 16, 2013

The Impact of New Media on Traditional Mainstream Mass Media


Článek The Impact of New Media on Traditional Mainstream Mass Media se, jak už z názvu vyplývá, zabývá vztahem mezi novými médii a tradičními mainstreamovými formami. Autoři se konkrétně zabývají otázkou, zda je možné, že s masivním rozvojem internetu a na něm publikovaných zpráv dojde k naprosté likvidaci tištěných periodik. Zaměřují se především na situaci v Malajsii, kterou komparují se stavem v USA. Článek byl vydán v roce 2011 a lze ho označit jako teoretickou diskusi.

Nežli se pokusím o přiblížení samotného obsahu stati, dovolím si krátce představit její autory. Všichni v současnosti pracují v School of Media and Communication Studies, Universiti Kebansgsaan Malaysia (The National University of Malaysia).

Dr. Ali Salman se zabývá digitálním začleněním a tzv. digitálními propastmi, a také faktory ovliňující přijetí nové technologie a její udržitelnost. Publikoval články týkající se mj. vlivu Internetu na společnost, politiku a demokracii. Je možné ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu asalman@gmail.com.

Dr. Faridah Ibrahim je na výše zmíněné universitě profesorkou žurnalistiky. Získala doktorát jak na Universiti Putra Malaysia, tak na Uniersity of Missouri-Columbia v USA. Zkoumá zejména oblasti žurnalistiky, mediální etiky jazyka a mediálního managementu. Její e-mail je fbi@ukm.my.

Dr. Mohd Yousof Abdullah je držitelem doktorátu z Vývoje komunikace na Universiti Putra Malaysia. Objekty jeho výzkumu patří do oblasti nových médií, ICT a vývoje komunikace. Jeho e-mailová adresa je atmyusof@ukm.my.

Dr. Normah Mostafa získala doktorát z Komunikace na Cardiff University ve Spojeném Království. Zaměřuje se na výzkum žurnalistiky, vizuální komunikace a nových médií. V době vydání článku (2011) pracovala na zkoumání využívání Facebooku mezi mládeží a vnímání důvěryhodnosti. Rovněž jí lze kontaktovat e-mailem: normahm@ukm.my.

Maizatul Haizan Mahbob je lektorkou na Universiti Kebansgsaan Malaysia a studentkou doktorského studia v oboru Veřejná politika a "e-governance" na Universiti Sains Malaysia. Její e-mail je maiz@ukm.my.

Nyní přistoupím k obsahu vybraného článku. Autoři se věnují soupeření tradičních masmédií v tištěné podobě a internetové žurnalistiky. 

Je zřejmé, že s nástupem Internetu se situace na poli médií změnila. Díky internetové reklamě přišla tištěná média o zdroj svého financování, reklamu. Po příchodu Světové finanční krize v roce 2008 se noviny zadlužovaly, propouštěly své zaměstnance. Některé listy dokonce vyhlásily bankrot a začaly publikovat pouze na Internetu. Jedním z důvodů bankrotů bylo i to, že v důsledku krize se zmenšila kupní síla obyvatelstva, tudíž bylo mnoho lidí donuceno zrušit novinové předplatné a podobné "vymoženosti". To postihlo zejména USA, kde mnoho lidí změnilo své návyky a začalo si číst zprávy na Internetu. Nutno říci, že nejznámější tištěné listy v USA, např. The New York Times nebo Knight Ridder, našly z těžké situace přijatelné východisko. Umístily zprávy na své weby, které jsou kterémukoliv uživateli Internetu bezplatně přístupné. Tím se jim podařilo nejen rozšířit svou čtenářskou základnu, ale i otevřít nové pole pro reklamu a inzerci, z čehož jim pochopitelně plynou zajímavé zisky. V neposlední řadě se tímto krokem připravují na možnou "apokalypsu": zánik tradičních tištěných masmédií.

Situace v Malajsii je složitější. Ačkoliv se i ve zdejším prostředí rozvíjela internetová žurnalistika, noviny zde byly až do roku 2008 velmi populární a byly považovány za důvěryhodný zdroj informací. V roce 2008 ovšem došlo k vydání dvou přelomových zákonů: Printing Presses and Publication Act (pro tisk) a Communications and Multimedia Act (pro rozhlasové vysílání a Internet), kterými byla uvalena cenzura na informace zveřejňované prostřednictvím těchto médií. 

V důsledku vydání cenzurních opatření se mnoho občanů Malajsie začalo zajímat o alternativní média, jež jim mohla jako jediná přinést nezkreslené aktuální zprávy. Nejoblíbenějším informačním kanálem se staly tzv. vis-a-vis noviny (noviny předávané tváří v tvář).

Z výzkumu provedeného napříč obyvateli Malajsie vyplývá, že noviny zůstávají navzdory cenzuře nejdůvěryhodnějším zdrojem informací. Více než Internetu důvěřují místní lidé více i televiznímu vysílání, což se jeví ve světovém kontextu jako překvapující. Může to být však dáno také nepříliš velkou mírou rozšíření Internetu mezi Malajci.

V nastalé situaci doporučují autoři studie zavedeným malajským periodikům vytvoření on-line mutace po vzoru amerických listů. Také by nebylo od věci zvážit vydávání tiskovin, které by byly financovány pouze ze zdrojů získaných poskytnutím reklamního prostoru uvnitř novin. Tím pádem by bylo vyloučeno ovlivňování obsahu vládními strukturami. Pokud by byla tyto periodika navíc prodávána za nízký obnos nebo dokonce distribuována zdarma, mohla by přitáhnout ke čtení tištěných médií i mládež či jedince, kteří odmítají za noviny platit.

Autoři v závěru článku docházejí k tomu, že tradiční mainstreamová masmédia a nová média, v tomto případě tisk a internetová žurnalistika, budou nadále koexistovat a navzájem se ovlivňovat. Přestože rozdíly mezi nimi budou s postupujícími roky méně a méně patrné, v Malajsii a ostatních rozvojových zemích nemůžeme očekávat v nejbližší budoucnosti zánik jedné či druhé formy médií, ani jejich spojení.

Pro situaci v České republice není dle mého názoru tento článek příliš relevantní. Doporučení, jež uvádějí autoři pro Malajsii, by nevedly v naší zemi k žádnému výsledku. Panují zde totiž odlišné podmínky: v ČR není (oficiálně) zavedena cenzura, neřadíme se k rozvojovým zemím. Internet je u nás masivně rozšířen.

V České republice naopak můžeme pozorovat, že stejně jako v USA zakládají nejznámější tištěné deníky své internetové mutace. Jedná se např. o iDnes (web MF Dnes), IHNED (web Hospodářských novin) nebo Blesk.cz (web deníku Blesk). Pokud tedy navzdory předpokladů autorů tohoto článku dojde k zániku tištěných médíí, budeme připravení...


Zdroje:

Pojem vis-à-vis. ABZ slovník cizích slov [online]. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vis-agrave-vis-vizavi .

SALMAN, Ali, Faridah IBRAHIM, Mohd YUSOF HJ.ABDULLAH, Normah MUSTAFFA a Maizatul Haizan MAHBOB. The Impact of New Media on Traditional Mainstream Mass Media. Innovation Journal. 2011, roč. 16, č. 3, s. 1-11.

No comments:

Post a Comment