Sunday, November 24, 2013

Čím více znám lidí, tím raději mám svého psa: Studie sociálních sítí, které jsou zaměřené na domácí mazlíčky.

O autorce:

Dr. Jennifer Golbeck je ředitelka vědecké laboratoře zabývající se vztahem lidí k počítači. Dále učí na dvou  školách, informační technologie na universitě v Marylandu a College Parku. Její výzkum se zabývá zkoumáním vztahů mezi uživateli sociálních médií a výpočetní technikou. Ve svých pracích utváří různé modely chování a porovnává společenské vztahy uživatelů internetu a sociálních sítí. Snaží se o pokrok výpočetní techniky, zejména o usnadnění používání internetu běžným uživatelům. Je také výzkumným pracovníkem Web Science Research Initiative, a v roce 2006 byla vybrána IEEE jako jedna z nejlepších mladých výzkumníků.

Vymezení tématu:
Autorka se zaměřuje na komparaci sociálních sítí zaměřených na domácí mazlíčky, konkrétně porovnává užívání sociálních médií majiteli psů a koček. Výběr domácího mazlíčka, dle předešlých studií, totiž ukazuje rozdílné charakterové vlastnosti. Autorka se zaměřuje na vliv těchto charakteristik majitelů psů a koček při tvorbě sociálních médií. Výsledky jejich studií poukazují na velice rozdílné uživatelské záměry majitelů. Na rozdíl od majitelů psů, kteří na svých sociálních sítích a blozích tráví čas s vidinou odpovědi na dotaz či radu od jiného uživatele, kočičí majitelé pomocí těchto stránek mají spíše tendence utvářet komunitu. Toto téma je důležité prozkoumat kvůli tendencím budování nových sociálních médií s ohledem na rozlišnosti uživatelských potřeb majitelů různých domácích mazlíčků. Cílem zkoumání jsou blogy zaměřené na domácí mazlíčky, konkrétně pak Dogster a Catster.

Subdisciplina nebo výzkumná tradice, ke které se autor řadí:
Sociologie skupin, sociologie kultury, sociologie města a venkova, sociální psychologie, elektronická média, sociální média.

Charakteristika textu:
V textu byly diskutovány již vzniklé výzkumy na podobné téma, konkrétně nejvíce výzkum Washingtonské univerzity, který poukázal na fakt, že profily uživatelů žijících ve městě mají více přátel než ty na vesnici. Dále se autorka odkazovala na výzkumy E. Gilberta, J. Golbecka, G. Harta a dalších. Seznam použité literatury je velmi obsáhlý, zejména kvůli komparaci s předchozími výzkumy. Ovšem výzkum samotný byl založen na náhodném vzorku uživatelů sociálních médií, tudíž z žádného teoretického podkladu nevycházel.

Použité metody výzkumu:
Při výzkumu byly prozkoumávány dva blogy: Dogster- web pro milovníky psů a Catster- pro milovníky koček. Z každého blogu bylo náhodně vybráno 2000 jedinců, tedy na webu Dogster 2000 psů a na Catsteru 2000 koček. Při výběru byl brán ohled na městské a venkovské srovnání, dle již uskutečněného výzkumu Washingtonské školy na Myspace, a to podle PSČ. Bohužel se ale nepodařilo najít 2000 ryze venkovských jedinců ani na jednom webu. Na dogsteru jich bylo 1740 a na Catsteru 1669. Pro každý profil byla nashromážděna všechna dostupná data, jako je umístění, věk zvířete, plemeno, astrologické znamení, oblíbené hračky, dovednosti, počet fotografií, účast na jiných sociálních sítích, počet všech přátel a rodiny a podrobnosti o účasti jednotlivých profilů v diskusních fórech. Na fóru pak proběhla analýza obsahu s důrazem na důvody, které vedou majitele zvířat využívat tyto blogy a jejich osobní vztahy k blogu a ke zvířeti. 

Výsledky:
V tomto výzkumu autorka nejprve poukazuje na určitá fakta, která jsou potřebná pro výzkum samotný. Například informuje o tom, že majitelé různých zvířat mívají jiné charakterové vlastnosti. Většina majitelů je ovšem anonymní, sdílené informace se týkají pouze jejich mazlíčků.  Dle tohoto výzkumu se samotná volba mazlíčka opravdu odráží na tvorbě sociálních médií. Majitelé koček mají mnohem rozsáhlejší a obsáhlejší stránky, tráví na nich mnohem více času, a proto utvářejí určitou komunitu. Majitelé psů více sdílejí fotky za účelem ukázat jejich vztah se psy, utvářejí profily psích mazlíčku, jako by byli oni sami uživatelé, přitom přidávají fotky, kde jsou se svými psi i oni. Například při společných aktivitách jako je běhání, trénování apod. Pro zhodnocení dat byl zvolen Mann-Whitneyho model pro význam a ve výsledcích se poukazuje pouze na významné rozlišnosti. Bylo zjištěno, že je rozdíl mezi přátelstvím a rodinou. Rodinou je označen jiný profil založený stejným uživatelem. Málokdy je ale současně jeho přítelem, protože by tak přátelství přijal tentýž uživatel. U počtu přátel došlo k nečekaným výsledkům. Zatímco u psů žádný podstatný rozdíl mezi městskými a vesnickými uživateli nebyl nalezen, u koček měli vesničtí uživatelé téměř dvakrát tolik přátel co městští, což je v protikladu s výzkumem již provedeným Washingtonskou univerzitou na Myspace, kde měli naopak městští uživatelé přátel více. Dále se ve výsledcích projevilo, že kočky se méně přátelí mezi svými plemeny, ovšem tato informace není moc relevantní, protože psích plemen je daleko více. Bylo zjištěno 5 hlavních kategorií důvodů aktivity na blogu: Diskuze zdraví, krmení a adopce, podpora nemocných či zemřelých, sdílení fotek a videí a hlasování v soutěžích. Dle výsledků využívají majitelé psů mnohem více informativní důvody, na rozdíl od majitelů koček, kteří většinou jen dokazují lásku ke svým mazlíčkům. Toto vede k diskuzi, že majitelé psů a koček využívají sociální média s naprosto odlišným záměrem.

Diskuze:
Existují studie, které dokazují, že výběr rasy a plemene mazlíčka vypovídá charakterový rys či reprezentují jeho totožnost. Dalo by se říct, že fakt, že majitelé psů se až dvanáctinásobně více přátelí s uživateli s profilem stejného plemenu, poukazuje na oddanost a lásku k plemenu samotnému. Psí majitelé také mnohem více dokazují lásku a oddanost svým psům tím, že sdílejí jejich fotografie. Majitelé psů mají také mnohem více příležitostí realizovat aktivity offline. Můžou společně chodit na procházky, na tréninky. Oproti tomu kočičí profily, kromě cíle rozmnožování, žádné jiné společné aktivity provádět nemohou. I tak mají mnohem více přátel a jejich interakce je daleko hlubší. Počet doby připojení je u profilů na kočičích webech téměř dvojnásobný. Tím, že jsou majitelé koček izolováni od reálných aktivit, tráví více času prohlížením ostatních kočičích profilů a socializací s nimi na webu. Dalším důsledkem izolace je větší sounáležitost mezi uživateli a jejich aktivita na diskusních fórech. Miliony majitelů psů a koček jsou aktivní na sociálních sítích, které jsou orientované okolo jejich domácích mazlíčků. Tento výzkum poukázal na rozdílné využívání mezi majiteli psů a koček. Majitelé psů se více přátelí mezi svými plemeny a více vyhledávají společný kontakt mimo internet. Oproti tomu majitelé koček mají mnohem více přátel, se kterými sdílejí nejen informace ale i události v životě jejich mazlíčků, ovšem pouze virtuálně. Překvapivým výsledkem bylo, že kočky z vesnice mají mnohem více přátel než ve městě, u psů je tomu zhruba nastejno. Aby tento výzkum byl relevantní, je potřeba udělat kvantitativní výzkum s majiteli zvířat, zeptat se jich na jejich motivaci k aktivitě na sociálních sítích, na jejich názory a snažit se jim důkladněji porozumět. Pokud se bude dále utvářet výzkum na vztah majitelů domácích zvířat k sociálním sítím, bude to jistě přínosné pro uživatele a sociální výzkum.

Zhodnocení relevance pro aktuální kontext v ČR:
Dle mého názoru jsou výsledky výzkumu relevantní i pro Českou Republiku. Při stejném výzkumu v České Republice by se mohla brát v potaz odlišnost národností, náboženství či, podobně jako u tohoto výzkumu, počet obyvatel. Z vlastní zkušenosti si ale myslím, že výsledky by mohly být podobné, protože mi opravdu přijde, že majitelé koček jsou mnohem aktivnější na sociálních médiích a více utvářejí ony komunity. Tak jako byl zkoumán web Dogster a Catster, u nás by to mohly být weby jako například hafici.cz a miciny.cz. Bylo by určitě zajímavé porovnávat výsledky, a jak už jsem uvedla, přidat další možnosti porovnávání, jako je odlišnost národností, vliv náboženství apod. Nicméně i v České Republice jsou majitelé psů a koček aktivní na sociálních sítích, tudíž má tento výzkum význam i pro ČR
.
Autor: Anna Šromová

Text hodnotí článek JENNIFER GOLBECK:  The more people I meet, the more I like my dog: A study of pet-oriented social networks on the Web.

Zdroje:
GOLBECK. The more people I meet, the more I like my dog: A study of pet-oriented social networks on the Web. First Monday [online]. November 2011, Volume 16, number 2-7. Dostupné z: http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2859/2765

Jennifer Golbeck Curriculum vitae. Curriculum vitae [online]. 2012. Dostupné z: http://www.cs.umd.edu/~golbeck/cv.pd

No comments:

Post a Comment