Sunday, November 24, 2013

Gossip blogy jako prostředí sociální konstrukce závislostí

Je paradoxní, že v žebříčku nejčtenějších deníků v České republice si dlouhodobě prvenství drží Blesk, ačkoli já sama neznám nikoho, kdo by se dobrovolně přiznal, že bulvár čte. Podobně dobře jako u nás si stojí bulvární deníky i ve státech napříč Evropou, výjimkou je USA, kde lidé dávají přednost deníkům se serióznějším zaměřením. V USA mají ale lidé místo bulvárních deníků Pereze Hiltona, blogera, který na svých stránkách denně uveřejňuje nové drby a kauzy ze života celebrit.

Bulvární blog – to nezní jako právě vhodně zvolené téma seriózního výzkumu. Rebecca Tiger z Middlebury College ve své zprávě z výzkumu Celebrity gossip blogs and the interactive constuction of addiction ale bere bulvární blogy zcela vážně a tvrdí, že právě ony jsou důležitým mediálním prostředím, ve kterém je konstruováno pojetí závislosti na omamných látkách.

Autorka výzkumu, Rebecca Tiger, působí v současné době jako asistentka profesora sociologie na Middlebury College. Věnuje se tématům, jako je sociální kontrola nebo mediální kultura. Dříve pracovala v rámci veřejné zdravotní služby v New Yorku a v New Orleans a zde se zabývala problémy HIV, AIDS a drogovou závislostí. Z tohoto období vychází autorčino výzkumné zaměření na závislost na drogách, kterému se věnuje zejména v souvislosti s  mediálním zobrazením závislosti celebrit na drogách, alkoholu a jiných omamných látkách.

Autorka tvrdí, že ačkoliv by se mohlo zdát, že blogy, jejichž náplní jsou drby o celebritách, jsou nedůležité a příliš plytké pro to, aby jim byla věnována pozornost, není tomu tak. Nová média, která se zabývají celebritami, jsou důležitá v konstruování pojetí závislosti a to ze tří hlavních důvodů:
1) závislost je zde konstruována za pomocí konkrétních příběhů celebrit bojujících se závislostí,
2) tato konstrukce je interaktivní, tj. čtenáři mají možnost reagovat na autorův článek ale i na příspěvky ostatních čtenářů (v důsledku se tedy v diskuzích pod články konstruuje jeden nebo více hlavních názorů na tématiku článku)
3) a v neposlední řadě tím, že autoři blogů často píší o závislosti celebrit na drogách, alkoholu a jiných látkách, je drogová závislost neustále na očích a tvoří jedno ze zásadních témat diskuzí blogu.

Ve svém výzkumu autorka vychází z teorie sociální konstrukce závislosti, odkazuje zejména na text Craiga Reinarmana z roku 2005, který popisuje sociální konstrukci závislosti jako dlouhodobý proces, který probíhal na základě historického a kulturního kontextu. Dále autorka vymezuje pojem celebrity. Tvrdí, že celebrity nelze vnímat jako jednotlivé osobnosti; jejich síla je naopak ve skupině. Nejdůležitějším činitelem při tvorbě celebrit je jejich publikum, které má schopnost konstrukce celebrit, ale rovněž jejich dekonstrukce. V části věnující se blogům o celebritách (tzv. gossip blogy) vychází autorka z prací Erin Meyer  z let 2010 a 2012. Gossip blogům je díky jejich interaktivnímu aspektu přiznána spoluúčast na procesu sociální konstrukcí různých témat. Klíčovou roli v rámci gossip blogů hrají samotní autoři, protože sami svými příspěvky reinterpretují a posuzují chování celebrit. Blogům je rovněž přiznána funkce sociální kontroly.

Výzkum Rebeccy Tiger je případovou studií. Pro účely výzkumu autorka zvolila blog Pereze Hiltona, jelikož se svými více než deseti miliony návštěv měsíčně patří mezi nejčtenější na světě. V rámci tohoto blogu se autorka věnuje článkům o herečce a zpěvačce Lindsay Lohan, která byla před třemi přistižena při řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek a v souvislosti s tím byla odsouzena na tři měsíce pobytu ve vězení a další tři měsíce musela strávit na oddělení rehabilitace.

Autorka se zaměřuje na tři klíčové události, které Perez Hilton na svém blogu reflektuje. První událostí je odsouzení Lindsay Lohan do vězení a soudní nařízení ústavní rehabilitace. Na příspěvcích, které se této události týkají, autorka zkoumá, jak autor blogu v článcích a jeho čtenáři v komentářích vidí (tj. konstruují) problém závislosti celebrity na omamných látkách. Druhou událostí, kterou se autorka v rámci blogu Pereze Hiltona zabývá, je soudní nařízení, kvůli kterému Lindsay Lohan musela nosit speciální náramek, jehož úkolem je monitorovat hladinu alkoholu v krvi. Důležitost této události vidí autorka v tom, že čtenáři blogu byli nuceni zamyslet se nad (ne)důležitostí a klady a zápory komunitního dohledu v rámci léčby závislosti. Poslední událostí, na kterou se autorka zaměřuje, je ukončení probační léčby Lindsay Lohan poté, co jí byl proveden test na přítomnost omamných látek v těle s pozitivním výsledkem na přítomnost kokainu.

Zdroj: perezhilton.com

Frekvence, ve které autoři gossip blogů zveřejňují příspěvky o závislostech celebrit, a pravidelné interaktivní diskuze čtenářů blogů na stejné téma, vytvářejí z blogů důležité mediální prostory, ve kterých dochází ze strany jak autorů tak čtenářů k sociální konstrukci závislostí. Celebrity se stávají prostředkem, jehož prostřednictvím čtenáři mezi sebou debatují o povaze závislostí na stránkách nových médií, které umožňují vysokou míru interakce.

Čtenáři, kteří považují závislost za nemoc, předpokládají, že se jedná o problém, který je třeba napravit s pomocí institucí, jako jsou soudy, vězení a nařízená rehabilitace. Perez Hilton a další autoři blogů o celebritách, vidí závislosti celebrit jako morální selhání a závislost obecně považují za nemoc. Ale dokonce i ti, kteří závislost chápou výhradně jako morální selhání a „zvolení špatné cesty“, se přiklánějí k nutnosti neustálé kontroly závislých ze strany státního dohledu, která v ideálním případě povede k jejich vyléčení. Názory, že drogy je naopak třeba dekriminalizovat a legalizovat,  se v diskuzích objevují minimálně.
Je tedy zřejmé, že i v případě, že se názory čtenářů a autorů blogů na to, co je závislost, liší, přesto se všechny názory vztahují k pohledu na závislost jakožto problém zdravotně-mravní povahy. Názor, že závislost je projevem morální zkaženosti a nemocí, má historické kořeny, který je neustále posilován prostřednictvím zmiňovaných gossip blogů. 

Zdroj.: TIGER, Rebecca. Celebrity gossip blogs and the interactive construction of addiction. New Media & Society, 2013,vol. 15, n.6.

No comments:

Post a Comment