Sunday, November 24, 2013

Co bylo dnes k jídlu? Nový fenomén na sociálních sítíchPři rolování hlavními příspěvky na Facebooku zjistíte, že jedním z nejčastějších statusů vašich přátel jsou fotografie více či méně napohled chutných jídel. Fenomén postování gastronomických počinů na sociálních sítích se objevuje po celém světě.

Fotky jídel zahlcují především Instagram, Facebook a Twitter, v menší míře pak i další sociální sítě. Záběr publikovaných snímků je pestrý, od snídaní přes svačiny a obědy až k večeřím. Uživatelé publikují jak hotová jídla, tak čerstvé potraviny nebo hotové výrobky. Objevují se vlastnoručně připravené pokrmy i vyfocené v lepších či horších restauracích. Výjimkou není ani fastfood. Na FB byla dokonce zřízena komunita „Připadá nám trapný fotit jídlo v mekáči… ale taky to děláme XD“ pro náruživé konzumenty fastfoodu McDonald's, kteří své tácy s hamburgery rádi fotografují.

Zdroj: Facebook.com

Zastoupeny jsou snímky na celé škále atraktivity. Objevují se přitažlivé fotky velmi lákavých jídel, z nichž má člověk vizuální gastronomický zážitek. Pak je tu většinový průměr, který nenadchne, ale ani neurazí. A nakonec zbývají snímky, které balancují na hranici vkusu a nevkusu a které i přes veškeré filtry, jež Instagram nabízí, působí tak, že konzument jídlo po požití vrátil na talíř k reklamaci. Samozřejmě všichni chceme být Zdeňkem Pohlreichem, ale většina z nás je však pouze Jiřím Babicou.

 Zdroj: Facebook.com  

Zdroj: Facebook.com

Nejčastější důvody, proč mají lidé potřebu sdílet své gastronomické zážitky na sociálních sítích, jsou podle výzkumu Karen Fewell, social media & food bloggerky, a Nathalie Nahai, specialistky na psychologii webu, následující:

(1)     uživatelé jsou pyšní na to, co vytvořili,

Zdroj: Facebook.com

(2)     chtějí zaznamenat mimořádný okamžik nebo příležitost,

Zdroj: Instagram.com

(3)     nebo jídlo vypadá jako umělecké dílo.

Zdroj: Facebook.com

Z prvotní fáze výzkumu psychologie sdílení gastronomických zážitků a fotek na sociálních sítích, který byl zahájen na konci září 2013 na Social Media Week v Londýně, dále vyplívá, že lidé ve věku 18–20 let si pro sdílení fotek jídel vybírají především Instagram, Facebook nejvíce využívá věková kategorie 30–39 let a Twitter pak uživatelé v rozmezí 40–49 let. Fotografie se sdílí především přes iPhone a publikují více ženy než muži.

Nabízí se však otázka, zda je sdílení fotografií jídel společensky přijatelné. 96 procent dotázaných si myslí, že to akceptovatelné je. Podle Nathalie Nahai bylo kolektivní stolování vždy společenským rituálem, fotografování a sdílení snímků jídla na něj tak může do určité míry navazovat.

Objevují se i další výzkumy, zejména ve specializovaných psychologických časopisech, které se snaží tento rychle se šířící trend postihnout. Například výzkumníci z Brigham Young University a University of Minnesota se ve své studii, uveřejněné v časopise The Journal of Consumer Psychology, zabývali vlivem fotografií jídel objevujících se na sociálních na sítích na naši chuť. Dospěli k závěru, že velké množství snímků jídla náš apetit snižuje a způsobuje pocit přesycení, aniž bychom něco jedli. Tento princip je základem konceptu foto diety, jehož propagace se v souvislosti s nadměrným zveřejňováním snímků jídel na sociálních sítích rozšířila.

Otázkou i je, zda je akceptovatelné fotit jídlo v restauraci a následně jeho obrázek sdílet. Na jedné straně spokojený zákazník je ten nejlepší recenzent, na straně druhé restauratéři nemohou korigovat kvalitu fotografií podávané kuchyně. V Německu dokonce v létě 2013 proběhla online diskuze na téma, jestli restaurace mohou zakázat fotografování jídel. Podle právních odborníků mají restauratéři právo nesouhlasit s pořizováním snímků pouze v případě, když jsou jejich šéfkuchaři špičkovými umělci ve svém oboru. Ti by pak měli být chráněni zákonem o autorských právech, který by se vztahoval nejenom na jejich kulinářské umění a originální chutě, ale i na unikátní způsob prezentace pokrmů. Časem bychom se tedy mohli dočkat určité právní regulace fotografování v prestižních restauracích.
                                                          
 „Thumbs up for Čestr!!!“ , Zdroj: Instagram.com 
     
Restaurant Le Paloma, Zdroj: Facebook.com
V současné době jsou stravovací návyky považovány za zásadní součást životního stylu, jídlu je tak přisuzována v našem životě podstatná role. Jsme obklopeni nejrůznějšími kuchařskými pořady, gastronomickými festivaly, lifestylovými programy i pořady testujícími kvalitu potravin, jsme vystaveni trendu bio potravin a lokálních prodejců. V nových médiích tento fakt potvrzuje i letošní udílení českých internetových cen. Křišťálovou lupou byly oceněny tři projekty týkající se jídla: online služba DámeJídlo.cz, pořad Peklo na talíři a informační portál Potraviny na pranýři. Nejenom, že se zajímáme o to, co jíme, ale i s kým a kde ho jíme. Primární představa jídla jako pouhé potravy a komodity se proměnila na významnou hodnotu a jeho konzumace na společenskou událost. Fenomén fotografování a sdílení snímků jídla na sociálních sítích tak může představovat technologické vyústění tohoto procesu.


Autor: Kristýna Novotná Zdroje:

No comments:

Post a Comment