Sunday, April 14, 2013

Svahilsky snadno a rychle


Nechce se vám platit přemrštěné peníze za jazykové kurzy s pevným harmonogramem, jemuž se budete muset přizpůsobit? Buďte klidní, světová síť jako vždy nabízí alternativu v podobě konceptu starého jako komunikace sama. Triviální princip, který vám umožní naučit se, vypilovat a procvičit prakticky jakýkoliv jazyk co jich nabídka skýtá, spočívá v přirozené konverzaci s rodilým mluvčím a vzájemné výměně jazykových dovedností za využití zvolených kanálů – můžete živě chatovat, telefonovat prostřednictvím Skypu, sejít se ve vaší oblíbené kavárně kvůli face-to-face interakci nebo si prostě jen postaru mailovat. Systém něco za něco a způsob vzdělávání svépomocí, kde vy učíte svého vybraného kolegu a on na oplátku učí vás, samozřejmě předpokládá, že máte co nabídnout. Ale i v případě, že mluvíte pouze argotem překupníků drog z Bronxu, je docela dobře možné, že narazíte třeba na kultivovaného Hispánce, který vás oplátkou za vaši specifickou jazykovou mutaci naučí španělsky. 

Nic nového pod sluncem

Transfer určitých dovedností nebo znalostí v rámci síťové komunity není zajisté ničím zbrusu novým. Webů zaměřených na bezplatné vzdělávání  takřka v jakémkoliv oboru je bezpočet, ať už se jedná o blogy profesionálů (třeba The Lean Launchpad Steva Blanka), kteří poskytují zdarma osvětu veřejnosti převážně formou instruktážních videí, které vyvěšují na Youtube, nebo o stránky, zabývající se řešením konkrétních problémů participativní formou (jako například Yahoo Answers) či poskytování návodů ke zlepšení každodenního života prostřednictvím kolektivní inteligence, ne nepodobně tomu, jak o ní hovořil Lévi (eHow).

Conversation nebo language exchange funguje na obdobném principu jako specializovaná sociální síť – jedná se o volnou skupinu, či jakousi databanku uživatelů, jejichž primárním důvodem vzájemné komunikace ale není pouze sociální interakce, nýbrž tříbení jazykových dispozic. Na jednoduchém interface, které je u většiny takto zaměřených webů stejný, stačí jen zadat mateřský jazyk a o jakou řeč má návštěvník zájem a oslovit někoho ze seznamu registrovaných uživatelů, vyfiltrovaných v závislosti na upřednostňovaném komunikačním kanálu, které jsou zmíněny výše, státu a městu, kvůli uskutečnění osobního kontaktu. Spamu a přílišnému obtěžování je zabráněno nastavením komunikačního limitu, kdy nemůžete uživateli poslat další zprávu, dokud sám nezareaguje na první, a také tím, že veškerá interakce přinejmenším zprvu probíhá čistě prostřednictvím daného webu a nedochází k žádné implicitní výměně e-mailových nebo skutečných adres.

V čem je přínos?

Učení se jazyku prostřednictvím konverzace jako zdaleka nejefektivnější způsob jeho zvládnutí na komunikační úrovni bylo rozpoznáno už před staletími. V rámci historického diskursu můžeme vzpomenout třeba na puritána Rogera Williamse, který učil básníka Johna Miltona holandštinu výměnou za možnost konverzace v hebrejštině. Služba, kterou poskytují specializované komunitní weby, spočívá především ve třídění a kategorizaci uchazečů, usnadňující nalezení vhodného konverzačního partnera.

 
Vzhledem k bezplatnosti lze také konstatovat, že language exchange v určitém slova smyslu vrací výuku jazyků ze tříd organizovaných institucí na ulice a bulváry, tím, že podněcuje kontakt mezi lidmi s požadovanou lingvální dispozicí v kterémkoliv světovém městě a umožňuje budování nových sociálních kontaktů kdekoliv je třeba, zcela v souladu s Maffesoliho ideou moderního nomádství – decentralizací a dekompozicí nukleárních celků a organizací za vzniku neokmenů skrze proces iniciace, zde manifestovaný podstoupením registrace na webu a zařazením sama sebe do dané databáze.

No comments:

Post a Comment