Wednesday, April 10, 2013

OMFG WWWY? UTFG! Aneb jak nová média ovlivňují naši řečZamysleli jste se v poslední době nad tím, jak probíhá moderní komunikace? Co píšete na zeď na FB, ťukáte do SMS nebo čím plníte přesný počet znaků na Twitteru? Velmi často se totiž jde o slova zcela nová, převzatá, modifikovaná, moderní, laikovní a prostě cool.
Facebook, Twitter, iPod, Touchpad, SMS, MMS a mnohé další moderní vymoženosti se již staly nedílnou součástí dnešních dní. Pro generace nás, pětadvactníků, jde o novinky pro zpestření života, pro čtyřicátníky a výše spíše o komplikaci zaběhlých pořádků. Nejmladší generace však bere tato nová média jako zcela běžnou záležitost, která je provází od nejútlejšího věku a která je logicky i značně ovlivňuje. A jedna z nejvýraznějších sfér se projevuje v lidské řeči.
Se zkratkami a různými akronymy, neboli ustálenými zkratkami, které se většinou nepřekládají, se setkáváme denně a mnozí si to ani neuvědomují. Již po léta se mezi obyvatele dostávaly zkratky typu OK, UK, OSN či zkratky z lékařského prostředí typu AIDS nebo TBC. S rychlým rozvojem nových médií se však vyrojil nezvyklý počet nových zkratek a akronymů, který se vetřel do komunikace a zřejmě se tam na stálo i usídlil. Už jen názvy jednotlivých médií nabývají podob zkratek a jejich původní význam se zcela vytratil. Víte snad, co se skrývá za písmeny v názvech: SMS, MMS, CD, DVD, PC a dalších? Pokud ano, klobouk dolů.


Dnešní akronymy však nevznikají za účelem pojmenování určité technologie se složitým nápisem, jako spíše za účelem ušetření času a prostoru. Se zrychlující se dobou i technologiemi se stále častěji setkáváme s omezeným prostorem pro vyjádření, ať už jde o krátké textové zprávy, statusy na Facebooku či Twitteru. Tyto technologie způsobují, že se mluva stává co nejúspornější a nejucelenější. I proto se ze slov ano – ne, stalo pouhé jj-nn, místo slova moment užíváme mmnt a z krásné české nadávky do prdele kurva se stalo pouhé DPKU. České zkratky jsou však jen špičkou ledovce, výjimkou, kterou bychom si měli hýčkat pro svoji jedinečnost.
Valná většina současných zkratkoidních spojení totiž přešlo do jazyka z angličtiny. Ať už jde o běžné zkratky jako CU (see you) či U2 (you too), přes ustálené povzdechy typu OM(F)G (oh my fucking god – můj bože), WTF (what the fuct – cože?), BTW (by the way - mimochodem), či LOL (smích - používá ještě někdo z vás hi-hi?) až po zcela neuvěřitelné výkřiky, které snad není možné ani identifikovat. Může jím být třeba WWWY, tedy What´s wrong with you (Co to s tebou je?), nebo nádherná slátanina se zkratkou ROFLMAO. Víte, co to je? Že ne? Tak UTFG!
Dobře, teď vážně.
Rolling on the floor laughing my ass off (ROFLMAO) čili něco ve smyslu, že se válíte smíchy po podlaze se sice nestalo součástí běžné mluvy, přesto k podobným výlevům nemají současní mladí lidé a především teenageři daleko. LOL, ROFL se objevují zcela běžně. A UTFG? To je odpověď sama o sobě – Use the fucking Google, prostě si to vygoogli! Že nevíš, co to je? Co znamená: zeptej se strýčka Googla? Že nevíš, kdo to je? WTF a tos přežil evoluci? No, to v tom případě zřejmě neznáš ani tetičku Wiki, dva nejoblíbenější příbuzné planety Země, kteří denně odpovídají ochotně na miliardy virtuálních dotazů. A bez remcání. Cool!


Úsporná mluva však v sobě neskrývá jen úsporu času, ale i mnohá úskalí. Pedagogové si oprávněně stěžují, že slovní zásoba současné mladé generace se rapidním způsobem tenčí, nebo řekněme alespoň značně mění. V dnešní době již není důležité mít široký záběr slov, umět opsat nezvyklé skutečnosti a být schopen vše jasně pojmenovat, jako spíše snaha vyjádřiv vše stručně, klidně i obecně a pokud možno v co nejkratším rozsahu. A to není problém pouze slohových cvičení, která se podle zkušeností vyučujících za posledních deset let zkrátila v průměru téměř o půl strany A4, ale o všeobecný záběr – školních zápisků, rozborů a cvičení. Vše nad stranu textu je příliš dlouhé, psaní ve větách komplikované a zapisování celých slov zbytečné. Dostáváme se tak do podivného světa zkratek a změti výkřiků, které se podepisuje i na lidské mysli. Vždyť lidé a děti především mají stále rostoucí potíž soustředit se na dlouhé texty, přijímat větší množství informací a zpracovávat dlouhé ucelené obsahy. Místo toho preferují zkratkovité, útržkovité zprávy, které nemusejí být nikterak kompaktní. Výsledkem toho je nejen úpadek tištěných médií, ale degradace vzdělání jako takového.


S příchodem nových médií a stále většího vlivu „západního typu“ školství se začíná preferovat teorie, že cesta k informacím je důležitější, než jejich znalost. Zkrátka se děti učí, jak znalosti dohledat a ne, jak je znát. Může to znít krásně, bohužel to vede k tomu, že mladší generace informace nezná a nemá ani žádné tendence je dohledávat. Pak se člověk dozví i podobné skutečnosti, jako že Ježíš byl český reformátor upálený na Golgotě a další perly. A co se stane jednoho dne, až nebude po ruce smart phone ani strýček Google, aby si člověk mohl to či ono dohledat? OMFG, raději ani nemyslet, co za žblept vypadne, vždyť degradaci inteligence i paměti čelíme již dnes. A to „internetová generace“ ještě ani nedospěla. A co teprve až se k moci dostanou lidé, pro které LIKE je synonymem k zájmu, SDÍLET je políčko na obrazovce a FOLLOWING není nic jiného, než připojení se k odběru. Všimli jste si někdy, jak moc se pozměnil význam těchto slov užívaných v nových médiích? Všimli jste si, že i články o tragických úmrtích mají tisíce „LIKE“? Tak WTF, kde to jako žijeme? Copak nám nevadí, že místo rozvoje si lidstvo degraduje mozek na princip prvotních počítačových součástek? Protože pokud ano, tak by to bylo celé WOMBAT! (Waste of money, brains, and time)

LIKE!

No comments:

Post a Comment