Sunday, April 14, 2013


Meetup – terapie současnosti


Internet z nás nejdřív udělal asociální bytosti bez reálného společenského života a teď se to snaží napravit všemožnými sociálními sítěmi. Dalším důkazem, že se mu to však docela daří, je komunitní Meetup.    
Chtěli byste se naučit něco nového a zároveň podpořit svoje vztahy s lokální komunitou? Anebo zkrátka dělat, co vás baví a poznat při tom nové lidi? Pak existuje účinná rada: „Use the internet to get off the internet.“ (http://meetupblog.meetup.com/post/21449652035/9-11-us)
Zdroj: http://meetupblog.meetup.com

Sociální síť Meetup zprostředkovává svým uživatelům kontakt s lidmi, kteří mají podobné zájmy a nacházejí se ve stejném městě jako oni, popř. v jeho blízkosti. Prakticky se jedná o obdobnou službu jako nabízí svým uživatelům facebook (skupiny, události), i když na rozdíl od facebooku, kde se dozvídáme o událostech hlavně skrze naše přátele, Meetup filtruje události prioritně na základě místa a tematického zaměření komunity/setkání (umění, sport, četba,...). Ostatně filozofie Meetup je shrnuta následovně:
„Facebook connects you with close friends. LinkedIn connects you with your professional contacts. Twitter connects you with Ashton Kutcher. Meetup connects you with the people near you who are doing the things you want to do.“  
(http://meetupblog.meetup.com)

Meetup vznikl v roce 2002 v New Yorku. Jeho iniciátorem se stal Scott Heiferman, který na základě pozorování vzestupu komunitní spolupráce po teroristických útocích v roce 2001, chtěl tento fenomén komunity podpořit a nadále rozvinout. Ostatně i dnes je New York hlavní doménou společnosti co do počtu skupin, evropská Meetup populace není tak velká. V České republice je zatím služba docela neznámá a moc lidí ji nevyužívá (v Praze je v současnosti celkem 20 skupin).
Nepříjemným faktem je účtování poplatku (12-19 dolarů měsíčně) organizátorovi skupiny. Ten pak může vyžadovat od členů finanční příspěvky na jednotlivých akcích nebo v podobě jednorázového poplatku za členství ve skupině. Zpoplatněním služby se však server udržuje v chodu bez reklam. 

Síla ukrytá v lokální skupině.

Meetup je svým charakterem pro všechny, nicméně obzvláště profitovat z ní mohou především lidé v zahraničí. Infiltrovat se mezi místní obyvatele někdy nemusí být jednoduché a Meetup toto může ulehčit. (Důkazem je v Praze jedna z nejpočetnějších skupin "The Foreigners in Prague united!")
Meetup ale nefunguje pouze jako nástroj socializace, jak říká v promo-videu společnosti jeden z uživatelů. Pomáhá různým sociálním skupinám zorganizovat se, popř. vzájemně si pomoci, promluvit si o svých problémech apod. Komunita má silný psychologický účinek – dalo by se říci, že se jedná o druh terapie. Navíc má i praktické využití (např. komunita matek, které si mohou navzájem hlídat děti).   
Služba je příkladnou ukázkou konceptu „produsage“, „participatory culture“ a „collective intelligenece“. Organizátoři akcí jsou zároveň uživateli webu – prakticky kdokoli, kdo zaplatí organizátorský poplatek, může do obsahu přispět novou komunitou, novými nápady na událost.  Uživatelé tedy mají možnost aktivně se podílet na vytváření obsahu, i ho konzumovat. Meetup žije do jisté míry svým životem – jeho prostředí vyplňují svými příspěvky uživatelé. Jeho posláním je spojovat, sdílet a řešit problémy, případně si v komunitě prohloubit svoji znalost. O Meetup jako nástroji kolektivní inteligence, tedy nemůže být pochyb. 


Zdroje:    
Henry Jenkins: Transmedia Storytelling 101, dostupné z:
Lévy, Pierre. Collective Intelligence. In: TREND, D. eds. Reading digital culture. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2001, s. 253-258. ISBN 0631223029.
No comments:

Post a Comment