Sunday, April 14, 2013

LinkedIn – skvělý způsob profesionální sebeprezentace nebo ztráta času?


Sociální síť LinkedIn dosáhla celosvětového úspěchu a získává na popularitě i v České republice. Čím se liší od zavedených platforem jako Facebook nebo Twitter a proč by se Češi měli registrovat na další sociální síti?
Nejprve je záhodno tuto sociální síť blíž představit a shrnout, co nabízí svým uživatelům. LinkedIn je především zaměřený na budování sítě profesionálních kontaktů a sebeprezentaci uživatele. Po bezplatné registraci si uživatel vytvoří profil se svým profesním životopisem, jehož součástí je dosažené vzdělání a případně i jméno instituce, která mu udělila akademický titul, zaměstnání, ve kterých pracoval, a mnoho dalších informací. V rámci vytvoření profilu je možné nahrát na profil i fotografii nebo životopis ke stažení nebo popsat projekty, na kterých se uživatel podílel. Po registraci a vytvoření profilu si uživatel může začít budovat svou vlastní sociální síť. Součástí sítě jsou nejen přímo jeho kontakty, ale i kontakty jeho kontaktů (takzvané kontakty druhého a dokonce třetího stupně). LinkedIn umožňuje uživatelům prohlížet profily ostatních uživatelů i v případě, že nejsou navzájem propojeni. Je ovšem důležité zdůraznit, že po prohlédnutí profilu LinkedIn automaticky zašle prohlíženému zprávu o tom, kdo si jeho profil zobrazil. Mezi další možnosti vylepšení svého profilu patří například také potvrzení dovedností uživatele jeho kontakty, což zvyšuje důvěryhodnost informací, které o sobě uvádí.
LinkedIn mohou využít i firmy, jelikož nabízí i možnost vytvoření profilu společnosti s informacemi o jejím sídle, produktech nebo webových stránkách. Dále také mohou zveřejňovat zprávy o společnosti nebo zajímavé informace a články. V placené verzi mohou společnosti i zveřejňovat otevřené pracovní pozice a přilákat tím zájemce o práci.
Čím se tedy liší LinkedIn od dalších sociálních sítí jako Twitter nebo Facebook? Především tím, že je zaměřený na profesní stránku života. Na rozdíl od Twitteru a Facebooku neumožňuje uživatelům sdílet fotografie nebo myšlenky, jeho hlavní těžiště spočívá ve sdílení informací o profesním a kariérním vývoji uživatele. Hlavním rozdílem je tedy důraz na sebeprezentaci spíš než na sebevyjádření. Profil na Facebooku umožňuje uživatelům sdílet informace o svém osobním životě, je to místo určené k relaxaci, výměně informací spíše osobního charakteru a zjednodušeně řečeno sebeprezentaci pro volný čas. LinkedIn je naopak zaměřený na vážnější, profesionální stránku našeho života. Je to místo, kde uživatelé prezentují své profesní a akademické úspěchy, projekty a dovednosti. Je to osobnost, kterou představují potenciálnímu zaměstnavateli, proto zde není prostor na formu sebeprezentace, která by mohla být příliš osobní nebo dokonce škodlivá pro jejich profesionální růst. Je zajímavé, že existence paralelních profilů na těchto sítích zrcadlí i situaci v životě mnoha zaměstnanců – v práci se přirozeně prezentují v jiném světle, než jak působí mezi svými přáteli ve volném čase. Stejně tak se liší i jejich profily na sociálních sítích.
Je tedy výhodné využít LinkedIn ke své profesionální prezentaci? Odpověď zní: rozhodně ano. Nová média jsou pro personalisty obrovskou příležitostí k získávání dalších informací o potenciálních zaměstnancích a LinkedIn ke své práci často využívají. Navíc mnoho společností a personálních agentur inzeruje pracovní pozice přímo prostřednictvím této sociální sítě. Další výhodou využívání platformy LinkedIn v profesním životě je možnost zhlédnutí profilu personálního manažera a prozkoumání jeho kontaktů. Pokud má uživatel společné kontakty, může je využít k představení personálnímu oddělení a na pracovní pohovor přicházet již s potenciálním doporučením od známého. Zároveň tím personalistu upozorní na svou existenci díky funkci informování o prohlížení profilu. V České republice je zatím využití LinkedIn při náboru zaměstnanců v počátcích, ale soudě podle zahraničních trendů můžeme očekávat nárůst využití této platformy. 

No comments:

Post a Comment