Sunday, April 14, 2013

AŽ SI PRO NÁS PŘIJDE … VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ„Dnes je jiná doba“! Tuto větu pravděpodobně slyšel během svého života současný člověk mnohokrát. Ano, doba je jiná, uspěchanější, rychlejší a anonymnější. Lidé dnes hojně využívají Internetu a jsou na nejrůznějších sociálních sítích. Když se kolem sebe rozhlédneme, pravděpodobně nenajdeme příliš mnoho lidí, jež by nevyužívaly tyto služby a uživatelské účty. S rozvojem Internetu získali lidé příležitost být v neustálém kontaktu s ostatními z nejrůznějších koutů světa a navzájem sdílet události vlastních životů. Především sociální sítě zažívají velký boom.


Už mi lásko není dvacet let aneb uživatelé nám stárnou

Zakládání profilů stále staršími a staršími lidmi není v dnešní době výjimkou, ba právě naopak. V současnosti je nejvíce rozšiřující se skupinou uživatelů Facebooku skupina lidí, kteří přesáhli 65 let věku. Na pořad dne tak začíná stále více přicházet otázka, co dělat s uživatelskými účty zemřelých.Google již má funkci, která se jeví jako východisko z této situace. Nové možnosti přináší funkce Inactive Account Manager, která nabízí možnost nastavit si přímo u každé služby, co se s účtem stane. Uživatel si zde stanoví dobu, po kterou musí být účet neaktivní, aby mohl být zrušen. Měl by však mít nastavené rovněž upozornění na vyprchání této lhůty na emailu či telefonu, aby nedošlo k nechtěnému zrušení účtu, například v případě dlouhodobé dovolené. Na výběr má přitom dobu tří, šesti, devíti či až dvanácti měsíců. Pokud tato lhůta vyprší, na řadu přichází možnosti, co s účtem dál. Buďto se účet zruší a data smažou, anebo mohou být kontaktováni příslušní lidé o neaktivitě uživatele, jimž uživatel toto „právo“ poskytl před svou smrtí. Jim pak lze data k danému účtu i předat. 

Je třeba si ovšem uvědomit, že zjistit něčí úmrtí je samo o sobě dosti problematické. A pro společnost se jedná o velice citlivé téma. Jak se k tomu ostatně vyjádřila mluvčí sítě Facebook Meredith Chin: „Je to velice citlivé téma a zobrazování zemřelých přátel pochopitelně může být bolestivé. S ohledem na velikost sítě a množství lidí, kteří každý den umírají, nebudeme nikdy dokonalí v podchycení tohoto jevu. Testujeme různé způsoby, ale nesmíme to udělat špatně.“  Vzpomínáme …

Jak citlivě lidé vnímají ukončení uživatelských účtů zemřelých, ostatně dokládá i skutečnost, že Facebook již automaticky neruší profily potvrzených zemřelých jak tomu bylo dříve. Lidé totiž vyjádřili přání uctívat památku zesnulých, zvláště jedná-li se o oběti katastrof či trestných činů. Jejich profily tak mohou stále fungovat pro posílání vzkazů od pozůstalých přátel. Bohužel příbuzní a přátelé, co se v seznamu dané osoby nevyskytují, tuto možnost nemají. Pokračovat i po smrti? 

S velice zvláštním přístupem k věci přichází aplikace LivesOn, kterou lze nalézt na Twitteru. Tato aplikace má podle všeho tweetovat za člověka i po jeho smrti, a to na základě předepsaných tweetů či analýzy  starých příspěvků nebožtíka. Tweety by se tedy měly podobat těm za jeho života, ale zároveň být i nové. Budou však lidé stát o takový "posmrtný online život"?  Propojení dvou světů

Jak se dočteme v práci Alana Kirbyho „Digimodernism“, sociální síť Facebook napodobuje existenci něčeho skutečného, něčeho, co existuje v reálném světě. Napodobuje skutečná přátelství a život. To, s čím se lidé dnes svěřují na Facebooku, nás mnohdy informuje téměř o celém průběhu jejich života. Víme, kdy se narodili, zda a s kým jsou ve vztahu, jsou-li zdraví, nemocní či co zrovna prožívají. Na sociální síť se nám tak promítne celý koloběh života. Virtuální realita do značné míry pomalu ale jistě nahrazuje tu skutečnou. Díky Facebooku a dalším účtům můžeme být neustále v obraze a vědět o významných i méně významných událostech v životech druhých lidí. Ovšem skutečné životy jednou skončí, ale co se pak stane s těmi virtuálními?     
Zdroje:
KIRBY, Alan. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. Continuum: New York, London, 2009.
http://www.liveson.org/
http://www.nytimes.com/2010/07/18/technology/18death.html?_r=0
http://www.tyinternety.cz/2013/04/12/clanek/co-s-digitalnimi-uzivatelskymi-ucty-po-smrti-google-nabizi-reseni/
http://www.tyinternety.cz/2010/07/22/clanek/mrtvych-uzivatelu-pribyva-facebook-resi-co-s-nimi/

No comments:

Post a Comment