Sunday, April 14, 2013

Notebooky během přednášek – ano či ne?


Představte si vysokoškoláka sedícího v přednáškovém sále. Co vidíte?

V rukou dnešního vysokoškoláka často nenajdeme pouze jen papír, tužku a případně knihu, jak to bývávalo zvykem v době studia našich rodičů a prarodičů. Současná generace studentů zažívá nevídaný boom v nárůstu možností, jakými technologiemi se může obsloužit při výuce. Notebooky, mini notebooky, tablety, ultrabooky, smartphony, čtečky… Pojďme se zaměřit na to, zda tyto technologie, hlavně notebooky, studentům při výuce pomáhají, či nikoliv.

Jak je možné, že se používání notebooků a ostatních technologií během školní výuky takto rozšířilo? Na tuto otázku lze odpovědět ve třech jednoduchých bodech. Zaprvé, dnešní student vyrůstal obklopen všemi možnými elektronickými hračičkami a počítač mu byl podle mých propočtů představen pravděpodobně někdy během období jeho základní povinné školní docházky. Zadruhé, cena mobilních počítačů, neboli notebooků či laptopů, v posledních letech klesla tak výrazně, že si je může dovolit téměř každý student. A zatřetí, univerzity ve svých prostorách posluchačům nabízejí bezplatné bezdrátové připojení k Internetu.

Proč ano?

Asi největší výhodou používání notebooků při vysokoškolské přednášce je zapisování přehledných poznámek. Vyučující, ať již mají své téma připraveno jakkoli pečlivě, ve svém přednesu občas přeskakují od jednoho bodu výkladu k dalšímu a zase zpět, takže v ručně psaných poznámkách, plných šipek a závorek, čert aby se vyznal. Možnost jednoduchého zvýraznění textu ztučněním, mezerami či barvou také není k zahození. Je to rozhodně jednodušší a méně trapné, než si s sebou do školy nosit pastelky, pravítka a další propriety žáka základní školy.

Další nezanedbatelnou předností je čitelnost poznámek. To se hodí nejen pro vlastní potřeby na konci semestru, kdy je nutno text vzhledem k neúprosně se blížícímu zkouškovému termínu znovu projít, aniž bychom se rozčilovali nad vlastním škrabopisem, ale také pro potřeby ostatních spolužáků, kteří nějakou tu přednášku „samozřejmě pouze z důvodu nemoci“ zameškali.

Konec semestru tak občas nápadně připomíná „patchwork“ – když každý něco přidá, může vzniknout doopravdy kvalitní studijní materiál. Nikomu nic nechybí a každý je spokojený. Studentstvo tímto postojem ke „společným poznámkám“ dává najevo svoji pospolitost, řídící se hesly „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, „V jednotě je síla“, „Přispět svojí troškou do mlýna“ apod. Dobré duše tato díla sdílejí pomocí aplikací, jako je Dropbox, Gogole docs, na sociálních sítích (např. dokumenty na Spolužácích či soubory na Facebooku). Takto vzniká studentská kolektivní inteligence, umožněná novými médii a propojeností jejich síťových struktur.
Některé výzkumy ukazují, že studenti jsou více spokojeni se svými "akademickými zážitky", když při výuce používají notebooky. Studenti se dokonce raději zapisují na předměty, během kterých je používání osobních počítačů povoleno. Další výzkumníci poukazují na to, že vysokoškoláci, používající během výuky moderní technologie, prokazují větší učební motivaci.

Proč ne?

Pravděpodobně nejzákeřnější nevýhodou je schopnost notebooků odvádět studentovu pozornost. Výzkumy ukazují, že studenti během přednášek surfují na internetu, píší emaily, tráví čas na sociálních sítích, či plní úkoly na jiné hodiny. Tento „multitasking“ může negativně ovlivnit celkový výkon studenta. Komunikace pomocí sociálních sítí se během přednášek občas zvrhá v „metakomunikaci“, kdy si určitý počet studentů sděluje své dojmy z hodiny v reálném čase výuky.  

Pro přednášející nemusí být frustrující pouze nevysvětlitelné chichotání studentů, zapříčiněné sledováním zábavných videí na YouTube, zatímco se vpředu za katedrou odehrává přednáška. Značně neuspokojivý může být i pohled do sálu, kde v kaskádách slevají čela notebooků do abstraktních obrazců a zakrývají přítomné studenstvo. Bylo zdokumentováno množství případů, kdy byli lektoři tak znechuceni činností studentů, která se nevztahovala k tématu lekce, že zakázali používání notebooků během svých hodin, či alespoň zařídili odpojení místnosti od bezdrátových sítí. Někteří učitelé se snaží studentovu pozornost udržet tím, že během hodin na slidech představí značné množství textu, které si student jakž takž stíhá opisovat, natož aby měl čas na brouzdání po Internetu. Zde se naskýtá otázka, zda je tato metoda správným řešením.

Používání notebooků zapříčiňuje i tragikomické situace. A to například před testy, které se většinou píší „starou“ metodou - propiskou na papír. Pokud si vyučující nepřinese vlastní materiály a nerozdá je studentům, nastává zmatek a shon, aby si každý sehnal něco, na co bude psát, a něco, s čím bude psát. Můžeme politovat učitele, kteří jsou pak nuceni číst studentovy klikyháky. Není se ale čemu divit - pro samé psaní na počítači nejsme zvyklí psát ručně.

Tak jak tedy?

Někteří teoretici se domnívají, že studenti, vychovaní v éře multitaskingu, mohou úspěšně vyvážit používání Internetu a participaci na výuce. Nedávání pozornosti totiž přece není ničím novým, jen se v minulosti projevovalo jinak - bezmyšlenkovitým čmáráním na okraje sešitů, nezapisováním poznámek, koukáním z okna, psaním úkolů na jiné hodiny atd. Záleží tedy pouze na studentovi, zda se dokáže ovládat alespoň tak, aby po krátké pauze, vyplněné surfováním po webu, opět dokázal obrátit pozornost k probírané látce. 
Zdroje:No comments:

Post a Comment