Sunday, April 14, 2013

Internetovými memy k úspěšné prokrastinaciInternetové memy jsou velkým fenoménem posledních pár let. V podstatě všemu, co se objevilo na internetu a stalo se populárním, se dostalo podoby memu. Internetový meme je určitý koncept (obrázek, video, slovní spojení), které se šíří prostřednictvím internetu od jednoho uživatele k druhému a dále. Objevují se zde principy webu 2.0 a uživatelsky vytvořeného obsahu („user generated content“).
Co je to meme

Původní slovo mem pochází ze slova mimesis (napodobovat) a ze slova memory. Mem je kulturní obdobou genu, jehož znakem je mimo jiné možnost replikace. Tento termín poprvé použil v roce 1976 Richard Dawkins ve své knize Sobecký gen. Dawkins v tomto díle popsal teorii sobeckého genu, na jejímž základě přišel s objevem, že podobně jako geny se replikují i informační řetězce, které pojmenoval memy. Oproti genům, které přežívají tak, že je využívají organismy, memy se šíří, mutují a přeměňují díky lidské komunikaci a interakci.


Některé memy jsou jednoduché, např. píseň či báseň, další poměrně složitější, např. náboženská víra. Internetové memy v širším pojetí jsou v podstatě cokoliv, co se replikuje v prostředí internetu. Může to být blog, fotografie apod.  Jsou zde avšak i určité podmínky, které je třeba splnit, aby memy mohly existovat. Musí zde být lidé, kteří mem vytvoří (nebo jej případně šíří); je třeba, aby mezi těmito lidmi existovala nějaká sociální síť a v ní centra, do kterých musí internetový mem dorazit, pokud se má zvýšit úspěšnost jeho rozšíření.Internetové memy jako user generated content


S nástupem webu 2.0 se začaly hojně rozšiřovat i sociální sítě a s nimi spojené internetové memy. V nejužším pojetí slova (sousloví) se řadí pod tento pojem zejména různá virální videa, fotografie, obrázky a další informace, které se šíří prostřednictvím internetu bleskovou rychlostí. Tyto memy jsou také velmi často nějakým způsobem upraveny, parodovány, modifikovány, ať už prostřednictvím změny vizuálních prvků memů či velmi populárním dodáním nejrůznějších popisků a nápisů. Většinou je třeba, aby se zachoval některý původní prvek, který bude nový meme pojit s původním obrázkem, videem apod.


Weby jako 9gag.com nebo 4chan.org jsou místa, kde to všechno začalo. I přesto, že tyto servery byly hlavně komunitní věcí poměrně úzce zaměřené skupiny internetových uživatelů, memy se rychle rozšířil i do „mainstreamovějších“ sítí, jako je např. Facebook. V rámci České republiky by se dal jako alternativa těchto zahraničních stránek uvést Nyx.cz.


Jelikož internetové memy jsou tak široké téma, že by se o nich dala vcelku dobře napsat diplomová práce, přesunu se rovnou ke klasifikaci memů. Je jich opravdu široká řada a obsáhnout všechny by bylo téměř nemožné, proto se pokusím vybrat z mého pohledu nejčastější či nejpopulárnější memy a přiložit ukázku, která „mluví za vše“.Zvířecí (zejména kočičí) memy


Pedobear memy

Herní memy

Demotivational posters


Photobomb memy


Philosoraptor


Memy v českém prostředí


Většina nejznámějších internetových memů se týká spíš americké a mezinárodní kultury, dá-li se to tak říct. I přesto existuje několik memů, které vznikly v českém prostředí. Jedním z nich je např. Věra Pohlová. „Věra Pohlová, 72 let, důchodkyně“ byla v deníku Metro 17. září 1999 otištěna jako účastnice ankety o úniku informací o sporožirových účtech klientů České spořitelny. 


 

Její odpověď se potom díky internetovým diskuzním komunitám a fórům stala přímo legendární a sama Pohlová a její odpověď „Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.“ začala být šířená jako meme. Stala se tak symbolem staré generace a jejich zkostnatělého názoru na nová média.

Věra Pohlová není jediná Česka, která se proslavila ve světě internetových memů. Kdo by mohl zapomenout na Katku a její okurku? Ona, Jirka a celé toto video fastfoodového řetězce McDonald je skvělým příkladem dobře míněné propagace, která se ale nakonec zvrhne. Video se stalo krátce po svém stvoření virálním a jako v každém podobném případě na sebe memy nedaly dlouho čekat.

Závěr


Abych vše shrnula, dle mého názoru jsou internetové memy zajímavým fenoménem z několika důvodů. Jako „user generated content“ je vytváří sami uživatelé internetu, nicméně vždy mají nějakou reálnou podstatu (předtím, než se staly memy). Šíří se opravdu velikou rychlostí, např. už se na internetu v poměrně hojném počtu objevují memy hry Bioshock Infinite, která celosvětově vyšla teprve před 2 týdny. Některé memy se udrží v čase a odolávají různým novým proudům, jiné jsou zase rychle zapomenuty. Jedni je nezývají pokleslou zábavou, druzí na ně nedají dopustit. Jak se něco stane internetovým memem a něco jiného ne, to je těžké říci. V tuto chvíli asi memy slouží jako skvělý příklad obsahu tvořeného sami uživateli internetu a hlavně jako skvělá záminka pro prokrastinaci.

Více informací o internetových memech a hlavně samotné memy můžete najít např. zde, zde nebo zde


Tereza Pavlíková

No comments:

Post a Comment