Sunday, April 14, 2013

Skautské století: Na nic nečekej, protože vzpomínky umírají s lidmi


…Přestože Jednorožec ze skupiny znal jen jednoho obviněného, byl odsouzen za velezradu. Bylo mu tehdy 25 let. Vyšetřování proti Luboši Jednorožci bylo jednoduché. Veškeré důkazy proti němu byly již zmíněné dopisy bratrovi do Vídně: „Nebili mě. To nemělo smysl, protože já nic nezapíral. Vše bylo v dopisech napsaný. Strašně mě to zdecimovalo. Já věděl, že mě odsoudí na velký trest, ale když to přišlo, tak to bylo dost tvrdý. Já nemohl pochopit, že když jsem nikomu neublížil, můžu dostat deset let. V tom okamžiku jsem se rozhodl, že tohle si nemůžu odsedět a že se musím pokusit o útěk,“ vzpomíná Jednorožec.

Zaujal vás předchozí příběh? Jste zvědaví, jak dopadl?  Tento a téměř dvě stě dalších příběhů můžete prožívat díky projektu Skautské století.


Skautské století je projekt Junáka, jehož cílem jel vytvořit internetovou kroniku skautingu v českých zemích. Skauting v České republice oslavil v roce 2012 sto let od svého založení. Vzhledem k tomu, že filosofie a hodnoty této organizace byly totalitním režimům v minulém století značně nepohodlné, projevilo se to postupně i třemi zákazy tohoto hnutí a častým pronásledováním a zavíráním jeho členů, vůdců či podporovatelů. V současnosti je toto hnutí největší českou výchovnou organizací. Některé příběhy a osudy lidí z této těžké doby jsou velice známé, ale mnoho jich zůstalo pouze v myslích pamětníků. Jedinou možností, jak je uchovat a nabídnout ostatním lidem, a tak je udržet při životě, je vyslechnout je a zaznamenat.

 Hlavním obsahem webu jsou audio či video nahrávky skautských pamětníků ze všech období, fotografie a další dokumenty, které jsou dostupné pro všechny návštěvníky webových stránek. Internet sloučil dosavadní formy komunikace a přinesl nové možnosti. Projektem chtějí autoři využít možná poslední příležitost k zaznamenání životních osudů skautů a skautek v průběhu celého dvacátého století. Vzhledem k tomu, že platformou je internetová stránka, vidíme zde prvky obsahové mediální konvergence,  jako je například multimedialita (využívání videí, audio nahrávek, testů, zápisů z kronik, fotografií apod. v rámci jednoho rozhraní) či interaktivita, protože zapojit se do projektu a přispět svým příběhem pamětníka může kdokoliv.

Do tvorby této kroniky se snaží zapojit co nejvíce roverských kmenů (v nich najdeme mladé lidi mezi 15-25 lety) a skautských oddílů (děti mezi 11-15 lety). Ti mají možnost jít za kýmkoli z pamětníků ze svého okolí a nahrát s ním rozhovor, který bude následně dále zpracován a publikován na webu Skautské století a na webu partnerského projektu Paměť národa. Tím pádem zde můžeme pozorovat principy uživatelsky tvořeného obsahu. Jak jednoduché je přispět k rozvoji projektu najdete v tomto videu.
V současnosti na webu můžeme najít 289 zpracovaných příběhů. Většina z nich by dříve nebo později odešla ze světa spolu s člověkem, který je prožil. Díky projektu Skautské století nám vznikla databáze neuvěřitelných historek a záznamů o dějinách minulého století. Osobně si myslím, že se zde uplatňuje princip kolektivní inteligence. Ne nadarmo se říká, že znalost vlastní historie je podmínkou dobré práce současné a vyvarování se možných chyb budoucích.

Luboš Jednorožec z úvodního úryvku

Kromě čtení příběhů na webu můžeme najít také poměrně rozsáhlou e-knihovnu či internetovou kroniku skautingu.  Jak už jsem zmínila, příběhy zde nejsou určené jen ke čtení, pracuje se s nimi i dále při tvorbě doprovodných programů či workshopů. Programy jsou rozdělené podle kategorií na programy pro členy oddílu, programy pro kurzy nebo programy pro studenty a pedagogy. Je možné dokonce pracovat s pracovními listy a komiksem, v čemž spatřuji jistou transmedialitu.

Osobně mi přijde velmi smysluplné věnovat energii do takových projektů, jelikož souhlasím s tím, že podobné příběhy ze života by neměly být zapomenuty a mohou nás ještě hodně naučit. Bez kolektivní inteligence bychom spíš v budoucnu mohli opět vykročit špatným směrem. Nesmíme ale na nic čekat, protože vzpomínky umírají s lidmi a za rok může být pozdě.


Zdroje:
Skautské století [online]. 2012 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.skautskestoleti.cz/

Skauting: Najít kamarády - zažít dobrodružství [online]. 2011 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://www.skaut.cz/

My jsme to nevzdali: Příběhy 20. století [online]. 2013 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/nastup-komunismu-a-padesata-leta/politicke-procesy


No comments:

Post a Comment