Sunday, April 14, 2013

Tablety ve školství – samozřejmostí i v Čechách?Nová média a vše, co s sebou přináší, výrazným způsobem ovlivňují naše životy. V případě mladších generací jsou chytré telefony, iPody, netbooky či tablety součástí života snad již každého školáka. Neubráníme se pocitu, že se neustálý přístup k internetu stává téměř nezbytností.

Na nastalou situaci již začalo aktivně reagovat i školství prostřednictvím interaktivní výuky, která je založena právě na použití nových médií při vyučovacích hodinách. Jedná se zejména o tzv. interaktivní tabule a nově také interaktivní učebnice, které si žáci nahrají do svých, či školou zapůjčených tabletů a využívají je místo klasických papírových učebnic. Tento fenomén se postupně rozmáhá a reaguje tak na současnou moderní dobu s prvotním cílem zpříjemnit a zatraktivnit žákům běžnou výuku.

Fraus, jeden výrobců elektronických učebnic, má jasně definované cíle interaktivní výuky:
  •  nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení
  •  zapojit do procesu učení samotné děti - ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání

O co přesně jedná? Interaktivní tabule má stejný obsah jako papírová učebnice, ale přináší několik výhod – pomocí videí, animací, internetových odkazů nebo odkazováním jedné látky na látku v jiném předmětu umožňuje žákům propojit znalosti získané v jednotlivých předmětech dohromady. K této interaktivní tabuli pak existuje žákovská verze učebnice, kterou mohou mít školáci nahranou ve svých počítačích a snadno se vrátit ke všemu, co žák viděl ve škole, a právě díky pomocí různých odkazů prohlubovat své znalosti „nenásilnou“ formou. 

Jak interaktivní  učebnice funguje můžete vidět  zde

Použití interaktivních tabulí je určeno pro výuku na základních a středních školách a již po několik stává stále rozšířenější, takže se školy snaží mít k dispozici alespoň jednu takovou tabuli. Na to pak samozřejmě reagují i pedagogické fakulty, které učí budoucí učitele, jak s tabulemi zacházet, aby efektivita jejich využití byla co největší.
V poslední době však přichází ještě další stupeň v modernizaci výuky, a tím je právě NAHRAZENÍ PAPÍROVÝCH UČEBNIC TABLETY. Minulý školní rok byl odstartován nový projekt, který má za cíl nahradit klasické učebnice tablety. V tomto konkrétním projektu by iPady měly dětem odlehčit od nošení nepříjemně těžkých aktovek. Žákům rovněž odpadnou starosti s knihami zapomenutými doma. Avšak zásadní přínos by tato revoluce měla mít právě v zatraktivnění výuky, zvýšení zájmu studentů o dané učivo a podpoře chuti do studia. V budoucnosti navíc bude možné v iPadu vyplňovat testy či dělat různé kvízy. 

Do projektu se zapojilo celkem 16 základní škol a víceletých gymnázií z Plzně, které ideu moderního systému výuky velmi pochvalují a slibují si od ní dobré výsledky. Je však třeba zmínit, že tento projekt není v České republice první. Již před dvěma lety začala iPady ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus používat například třída 3.A z otrokovického gymnázia. Jeho studenti dostali tablety k zapůjčení od školy, kterou tento projekt vyšel asi na 50 000 korun.

Přínosem takové formy digitalizované výuky pak je zejména možnost individuálního přístupu ke studentům: „Až 30 procent dětí potřebuje speciální přístup - jsou to děti s různými poruchami a dysfunkcemi, nebo naopak velmi nadaní žáci. Zatímco výroba specifických papírových učebnic pro jednotlivé skupiny je nereálná, u interaktivních učebnic se počítá s několika úrovněmi náročnosti.“3 Použití nových technologií ve vzdělávání se pak také osvědčilo právě při práci s dětmi s mentálním postižením, kterým cvičení na tabletech pomáhá například při zlepšování jemné motoriky.
Česká republika se tak v aktivním používání nových technologií ve školství stala další zemí, která „jde s dobou“. I když nástup je u nás oproti jiným státům pozvolný. Zejména v Asii je využití tabletů velmi běžné, v některých zemích, jako je například Singapur nebo Jižní Korea, již některé školy papírové učebnice nevyužívají vůbec. Nařízení o tom, že studenti musí využívat pouze iPady, také přišlo v minulém roce z ředitelství dvou středních škol v Belgii, kde si studenti plošně museli buď pořídit iPad vlastní nebo si ho mohli za jistou finanční částku půjčit od školy do pronájmu.

Celý projekt má tedy spoustu kladů, ale nesmíme zapomínat ani na stránky negativní. Největším problémem v plošném využití tabletů ve školách budou jako vždy peníze. Samotné pořízení přístroje není snadná záležitost. Možnost, že by byly tablety pořízeny školou a dětem pouze půjčovány, je sice nejlépe přijatelná pro rodiče, ovšem finanční prostředky školy shání těžce. Jak víme, financování školství je v dnešní době velmi problematické. Také samozřejmě licence k interaktivním učebnicím bývají nákladné. Proti tomu, aby si každá rodina pro své děti pořídila tablet z vlastních prostředků, se jistě vzedme vlna nevole zejména ze strany rodin, které peníze na přístroj zkrátka nemají. Měli bychom tedy zvážit, zda daná věc nepovede k prohloubení sociálních rozdílů mezi studenty, a nebude vyvíjet ještě větší tlaky na děti ze sociálně slabších rodin. 

Práce s tablety pak přináší ještě jednu novou povinnost pro učitele – ohlídat děti, aby místo práce s interaktivní učebnicí nedávaly v hodinách přednost hraní her či surfování na internetu.

Zdroje:

No comments:

Post a Comment