Monday, April 15, 2013

Exotopedia - na etické hraně kolektivní inteligence

Kolektivní inteligenci a třídění znalostí popsal Pierre Lévy jako faktory nutné k úspěchu. Schopnost formovat a reformovat inteligentní komunity – vytvářet prostor pro kolektivní inteligenci – se stala rozhodujícím faktorem zejména v ekonomice. Zároveň Lévy také napsal, že cílem 21. století by mělo být utvoření interaktivního a proměnlivého kyberprostoru, který díky technologiím umožní lidem myslet kolektivně – nikoli však masově. Daří se to? S příchodem internetu došlo ve společnosti k změnám – zpočátku se jednalo o privilegium dostupné pouze menšině, postupně se však rozšířil a zpřístupnil téměř všem. S tím ruku v ruce začaly vznikat nové a nové internetové projekty, leckdy založené na uživatelích a jejich práci a znalostech. Díky internetu se objevila skutečná kolektivní inteligence. Můžeme najít mnoho příkladů – ať jde o tzv. open-source záležitosti - programy, jejichž zdrojový kód je volně k dispozici a uživatelé si jej mohou upravovat dle potřeby a své poznatky sdílet a kód společně vylepšovat – nebo o tzv. wiki záležitosti – tvorba obsahu uživateli. Nejznámějším a nejlepším příkladem wiki projektů je Wikipedia – otevřená encyklopedie, kterou tvoří uživatelé na různá témata. Je zároveň skvělým příkladem kolektivní inteligence. Na wikipedii navazují tzv. Wikia – specializované encyklopedie týkající se různých témat – např. Wookieedia – největší a nejrozsáhlejší encyklopedie o univerzu amerického fenoménu Star Wars. Tématem tohoto příspěvku je však unikátní český projekt a zcela neotřelý příklad kolektivní inteligence – encyklopedie Exotopedia. Na adrese www.exotopedia.org se nalézá něco, nad čím by i citovaný Pierre Lévy zvednul obočí. Představa, že internet je nekonečný a anonymní prostor, totiž v konfrontaci s Exotopedií dostává ránu. Logicky uvažující člověk totiž dojde k úvaze, že český internet je poměrně rozsáhlé území, na kterém se pohybují miliony lidí a názor jedince se v něm snadno ztratí. Konfrontuje-li však informace s Exotopedie s realitou, vyjde mu, že pomyslný český rybníček je daleko menší, než si myslel. Na českém internetu se totiž pohybuje zhruba třicítka osob, která jej aktivně zásobuje svými názory, postřehy, starostmi a radostmi. A o těch je Exotopedia. Každá z popisovaných osobností totiž trpí nějakou charakterovou vadou – rasizmus, antisemitismus, duševní slabost, exhibicionismus – a plní podrobnostmi ze svého života nějakým způsobem web. Je až pozoruhodné, kolik informací, podrobností a zajímavostí se podařilo komunitě kolem Exotopedie o „Exotech“ shromáždit – nechybějí data narození, životopisy, autentické citáty, archiv webových projevů, atd. A informace jsou bez výjimky pravdivé a dohledatelné. Komunita, která Exotopedii spravuje, vznikla v dobách, kdy byl internet záležitostí několika vyvolených a tito lidé dodnes drží při sobě. Mnoho z nich lze potkat na diskusním serveru Okoun.cz. Exotopedia je sama o sobě zvláštním příkladem kolektivní inteligence – komu slouží? Proč? Posouvá nás dopředu? Je vůbec z etického hlediska správná? Nejde tak trochu přes hranu – etiky i dobrého vkusu? Tyto otázky je nutné zodpovědět – nejlépe studiem obsahu Exotopedie a postupnému zjišťování, že její autoři skutečně nelžou a zanesené „osobnosti“ skutečně existují a projevují se bez výjimky tak, jak je autoři popisují. To ale nic nemění na faktu – je to stále ještě etické využití principů kolektivní inteligence? Má tento projekt nějaký smysl? Zkuste si schválně projít hesla jako „Radek Hulán“ – má dokonce vlastní odnož – Hulanopedii - nebo Michal Kolesa – přidejte si ho do odběrů na Facebooku - a vyneste soud. Protože Exotopedia sama o sobě je těžko hodnotitelná – každý si musí udělat názor individuálně.

1 comment:

  1. Nechceme, aby dál fungovaly webové stránky, které vznikly jen za tím účelem, aby zesměšňovaly oběti.

    Problém by nebyl, kdyby se mohly oběti v rámci svobodné diskuse k pomlouvačnému a lživému obsahu vyjadřovat. Je trapné, když se uzamykají stránky a diskuse, úprava tam sdělených informací pak dále není možná a to není fér vůči, těm, kdo jsou tam uvedení. Jsme pro svobodný internet, ano ať se píše volně o čemkoli, ale autoři a autorky exotopedia.org, pokud chtějí psát své texty, měli by přijmout i názor druhé strany a neuzamykat články a diskusi.

    ReplyDelete