Sunday, April 7, 2013

Cesta do hlubin Filmových míst(.cz)


Jestlipak víte, na jakém zámku našel kuchař Jiřík princeznu Zlatovlásku, nebo kam se ve skutečnosti vydala expedice Ydykseb ve filmu S tebou mě baví svět? S takovými otázkami se zpravidla setkáváme v různých soutěžních pořadech, kvízových hrách a nejeden průvodce na památkovém objektu je neopomene zahrnout pro zpestření do svého výkladu.  Určitě i vám se ale někdy přihodilo, že jste procházeli, nebo projížděli místem, které vám přišlo povědomé, a snažili jste si ho spojit s určitou filmovou scénou a naopak. Někteří z nás rovněž při sledování filmu či televizního seriálu horlivě diskutují se svými kamarády a rodinou o tom, kde se daný snímek natáčel. Nutno říci, že vzhledem k častějšímu užívání moderních digitálních technologií a především počítačových animací je identifikace takového místa daleko náročnější.

Touha po tom, objevit co největší počet filmových lokací v České republice a následně tato reálná místa porovnat s jejich audiovizuální předlohou, svedla několik nadšenců k vytvoření projektu s příkladným názvem Filmová místa.cz.

Základním stavebním prvkem této webové stránky jsou fotografie. Jejich cílem je představit a ukázat nejen filmovým fanouškům a cestovatelům ale také ostatním „nezaujatým“ čtenářům nejzajímavější filmové lokace naší republiky a prozradit jim, kde se nacházejí. U zveřejněných filmových titulů se nachází zpravidla dvě fotografie – první zobrazující scénu z daného snímku a druhá zachycující reálnou podobu místa natáčení. Navíc, každá fotografie je opatřena krátkým popisem, který obsahuje stručný nástin děje odehrávajícího se na daném snímku, čas záběru od začátku filmu, rovněž adresu a souřadnice reálného místa a také informaci, k čemu v současné době daná lokalita slouží. Novinkou v této části je tagování herců na uveřejněných fotografiích. Opomenuta nejsou však ani jména autorů jednotlivých příspěvků.   


Čtenáři je umožněno na této stránce dvojí vyhledávání. Jednak může zadat název filmu, čímž se mu zobrazí veškerá místa, která se ve filmu objevila. Nebo může zvolit opačný postup a prostřednictvím interaktivní mapy České republiky zjistit, jaké filmy se v jeho zvolené lokalitě natáčely.  


Ten zná to a druhý zas tohle…
O filmových místech vyšlo doposud několik publikací, zpravidla ve svém titulu obsahovali superlativy jako nejkrásnější či nejznámější. Řada těch méně slavných tak byla opomíjena. Je to logické. Není totiž v silách jednoho člověka, aby znal všechny české filmy a místa, kde byly natočeny. Navíc, omezený výběr míst je dán především vydavatelovou orientací na zisk, a tak lpí na tom, aby byly knihy pro čtenáře co nejvíce atraktivní. Filmová místa.cz mají stovky přispěvatelů, neboť, jak i samotní tvůrci projektu říkají, jeden čtenář zná tohle místo, druhý zase jiné. Spojí-li se ale dílčí části do jednoho celku, vytvoří se obsáhlá a zajímavá databáze s vysokým potenciálem dalšího rozvoje. Vytváření společných hodnot na této webové stránce je ukázkovým příkladem kolektivní inteligence, se kterou přišel francouzský teoretik kyberkultury Pierre Lévy. Čtenářem – autorem, kterých je do projektu v současné době zapojeno na 2 000, se může stát úplně každý. Jedinou podmínkou, kterou musí splnit, je registrace. Každý přispěvatel vystupuje na webu pod svým fiktivním uživatelským jménem. Pokud chce, může zveřejnit na svém profilu i fotografii. Jinak jsou příspěvky na webu anonymní.

Každý registrovaný uživatel má možnost vkládat snímky zajímavých míst z filmů a jejich reálné obrazy. Následně pak příspěvky opatří přesnou polohou a krátkým popisem daného místa, jak již bylo zmíněno dříve. Uživatelé mohou rozšiřovat databázi i o nové filmy. Je ovšem nutné zmínit, že veškeré návrhy nejsou publikovány okamžitě. Obrazně si to představme následovně. Jednotlivé složky „kolektivního mozku“ musí svou vytvořenou informaci vyslat ke schválení do řídícího centra, kterým je v tomto případě redakce složená ze zakládajících členů tohoto projektu. Ti teprve rozhodnou, zda přijatou informaci schválí, případně provedou nějaké korektury, nebo jí zamítnou. Cílem projektu totiž je vytvořit kvalitní filmovou databázi míst, která jsou zajímavá, a atraktivní pro čtenáře. Sebeúspěšnější film, avšak bez zajímavých míst natáčení, postrádá pro tvůrce jakýkoliv význam.     

K identifikaci filmových míst a vytváření databáze využívají tvůrci jednak vlastní nadšení pro hledání těchto lokalit a také přiznávají, že jejich velkým zdrojem informací je Wikipedie, čili z tohoto pohledu sekundární data, která byla rovněž vytvořena dle modelu kolektivní inteligence.  

Filmová místa „do kapsy“
Nedávno byla vytvořena i "cestovní verze" Filmových míst. Díky aplikaci v mobilním telefonu tak zjistíte informace o natočených filmech přímo „ z místa činu“. Zatím mohou své okolí ohromit znalostmi o daném místě pouze majitelé iPhonu. V současné době se však připravuje i aplikace pro Android a Windows Phone 7.

Geocaching 

Díky GPS souřadnicím nacházejících se u většiny fotografií, jsou některá filmová místa zapojena do soutěže Geocaching.(turistická, navigační a trochu i internetová hra, která spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku a na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého). V současné době se sami tvůrci snaží vyhledávat kešky, které by do série Filmových míst mohly být zařazeny a jejich autory následně kontaktují a snaží se o navázání další spolupráce.

Movieloci a další jazykové mutace…
Je známo, že na území České republiky byla natočena řada zahraničních filmů. Proto i portál Filmových míst navázal spolupráci se stránkou Movieloci.com. Ta funguje úplně stejným způsobem jako její domácí sourozenec. Redakce Filmových míst ale plánuje do budoucna vytvoření i dalších cizojazyčných stránek. Ti z vás, kteří umí například německy, francouzsky, nebo španělsky, mají nyní možnost být nejen konzumenty informací z oblasti českých a zahraničních filmů, ale i producenty spolupodílející na prozkoumávání a objevování nových hlubin filmových míst…


No comments:

Post a Comment