Sunday, April 14, 2013

Barterové weby jako prostor pro uznání kompetencí


   V posledních letech jsme mohli zaregistrovat vznik několika barterových webů, tedy internetových tržišť, kde lidé nabízejí své zboží či služby a místo obvyklé finanční odměny požadují jiné zboží či jiné služby. Barterové obchody byly v minulosti záležitostí spíše profesionálů, internetové mutace barteru však dávají příležitost i lidem, kteří se v podnikatelské sféře nepohybují, nebo se v ní teprve začínají orientovat.

Stručně o tom, co je to barter

   Barter můžeme považovat za jistý druh výměnného či kompenzačního obchodu, kdy dochází k výměně služeb či výrobků za jiné služby či výrobky. Existují dva typy barterů, stoprocentní barter, kdy v transakci zcela absentují peníze, a částečný barter, tzv. countertrade, kdy dochází k částečnému zaplacení barteru finančními prostředky.
   Jedná se o poměrně častou aktivitu, kterou si podnikatelé navzájem vypomáhají, ať už z důvodu finančního nebo např. v rámci navázání nových kontaktů a dobrých vztahů. V České republice se jedná o zcela legální činnost upravenou zákonem. Barter se však musí vždy odehrávat na základě platné smlouvy mezi dvěma (či více) subjekty.

Nová éra barteru – barterové weby

   Barterové weby se staly novým fenoménem posledních let. Můžeme je rozdělit do dvou kategorií, na tzv. „profesionální“, vytvářející databáze firem, které nabízejí své výrobky a služby, a na „veřejné“, kde své výrobky (ať už přímo vlastní výroby nebo koupené) a služby může nabízet prakticky každý.     
   Příkladem první typu je server www.ebarter.cz, kde se prezentuje mnoho firem z různých odvětví. Tento web nabízí 3 typy služeb, resp. účtů. První účet je zdarma a dovoluje pouze nahlédnutí do katalogu nabídek/poptávek firem a fyzických osob bez možnosti danou firmu či osobu kontaktovat a bez možnosti vložit vlastní barter. Druhý účet již konkrétní kontakty zprostředkovává a umožňuje také vložení inzerátu, je však zpoplatněn částkou 349 Kč za rok. Třetí typ účtu za poplatek 3490 Kč ročně kromě služeb druhého účtu navíc umožňuje propagaci firmy a vložení reklamního banneru.

  Do druhé kategorie barterových webů patří mimo jiné www.chci-vymenit.cz. Tento web byl spuštěn relativně nedávno, v říjnu 2012, a registrace je (na rozdíl od ebarter.cz) zcela zdarma. Inzeráty jsou rozčleněny do čtyř skupin – služba za službu, služba za věc, věc za službu a věc za věc. Tento způsob rozčlenění jednak usnadňuje orientaci na tomto internetovém tržišti, ale také zjednodušuje vkládání inzerátů. Vložit barter na tento web tak může velmi snadným způsobem úplně každý.
  Dalším příkladem on-line barteru druhého typu je webová stránka  www.mojezatvoje.cz. Tato stránka umožňuje komukoliv nabídnout něco, v čem vyniká, nebo něco, co již nepotřebuje, a výměnou požadovat cokoliv kromě finanční odměny. Takovým bartrem pak může být například "výměna" doučování za úklid. Nabídka je rozdělena do několika kategorií typu služby, zdraví, dům a zahrada nebo děti. Tento web má také svoji facebookovou mutaci, i když zatím ne zcela úspěšnou. Tento typ barteru můžeme považovat spíše za novou formu sousedské výpomoci než za úspěšný podnikatelský záměr.


Barterové weby jako příklad kolektivní inteligence

  Podle Pierra Lévyho můžeme barterové weby považovat za součást kyberprostoru, jelikož splňují tři podmínky, resp. „principy, které orientovaly počáteční růst kyberprostoru: vzájemné propojení, vytváření virtuálních společenství a kolektivní inteligenci"[1]. Lévy tvrdil, že spolu se vznikem kyberprostoru a kyberkultury je spojena potřeba zavést nové způsoby získávání informací a sebevzdělání. Nejjednodušším způsobem je kolektivní sdílení, spolupráce jednotlivců na budování vzdělanosti.

   I když je fenomén kolektivní inteligence spojován spíše se vzděláním jako takovým (resp. se vznikem internetových encyklopedií typu wikipedia), můžeme sem zahrnout i téma barterových webů. Jedná se totiž především o vzájemnou výměnu, která zde hraje hlavní roli, a barter je na vzájemné výměně založen. Barterové weby tak můžeme považovat za jakýsi společný prostor, kde nabízíme své schopnosti a dovednosti výměnou za jiné – kde nabízíme své vzdělání výměnou za vzdělání ostatních.


Závěr

   Barterové weby jsou dobrým prostředkem k výměně zboží a služeb zvláště v době dozvuků tzv. finanční krize, kdy mnoho podnikatelů, ale i nepodnikatelských subjektů zažívá finanční problémy a barter tak může být ideálním řešením při nedostatků finančních prostředků. Není to však jen finanční či ekonomická výhoda, která se k barterům pojí. Jde mimo jiné také o výměnu vědomostí a především o nabídku schopností, které za běžných okolností nedokážeme finančně ohodnotit – vnímejme tedy barterové weby především jako prostor, „kde si každý člen určitého společenství může uznat své rozmanité kompetence včetně těch, které nejsou hodnoceny školními systémy a tradičními univerzitami“[2].

Zdroje
Lévy, Pierre. 2000. Kyberkultura. Praha: nakladatelství Karolinum


[1] Pirre Lévy: Kyberkultura, str. 113
[2] Pirre Lévy: Kyberkultura, str. 161

No comments:

Post a Comment