Monday, April 15, 2013

Jak zemřít i na síti...

Vzhledem k tomu, co o sobě na internetu většina z nás v současnosti zveřejňujeme, nabízí se dříve či později otázka, co se stane ze vším, co na internetu sdílíme po naší smrti. V poslední době se tímto problémem začala řada internetových poskytovatelů služeb zabývat. Problém je především v tom, že o smrti nechceme dopředu příliš přemýšlet a tudíž se na ni nijak zvlášť nepřipravujeme. Na internetu tak po zemřelých zůstává řada jejich osobních údajů na sociálních sítí, včetně fotografií, videí, jejich e-mailových účtů, blogů a dalších služeb.

Jak je to ošetřeno

I v Česku poskytovatelé internetových služeb potvrzují, že nejsou na smrt svých uživatelů příliš připraveni, protože předpokládají, že většina je jich ještě poměrně mladá. Velké zahraniční společnosti už se tímto problémem zabývaly více a umožňují, tak např. příbuzným na základě ověřených dokumentů přístup k zabezpečeným účtům zemřelých apod. Jde v uvozovkách o jakési zdědění účtů. 
Google zavedl službu, která pomocí kontrolních e-mailů kontroluje, zda jste mezi živými. Tato služba se nazývá Google's "Inactive Account Manager".  
Je pravděpodobné, že se v budoucnosti staneme svědky, toho, že se internetový obsah, respektive vlastnictví různých účtů, stane předmětem dědického řízení a že bude zcela nezbytné se na tuto neblahou věc připravit. Dnes s tím stále nikdo moc nepočítá a proto jsem se například i já už setkala s tím, že na Facebooku stále existuje profil jedné známé, která tragicky před dvěma roky zemřela, ale její profil je stále aktivní se všemi jejími fotkami, soukromím a paradoxně i přáteli. Facebook na tuto situaci sice myslí a je možné z apelu pozůstalých profil úplně zrušit či ho přeměnit na jakýsi vzpomínkový, ale jak je vidět ne každý této možnosti využije. A nepřipadá mi zcela etické, když můžete stále pozvat na párty někoho, kdo už nežije...

Po většinou jsou účty ze strany služeb po určité době nečinnosti zcela zrušeny a pozůstalí se mohou k některým účtům dostat soudním cestou, ale většinou pouze k tomu, aby získali např. fotografie apod., ale nikoli tak, aby účty dále spravovali. 

Mnohdy se i tedy po smrti mohou teoreticky dostat například k e-mailům lidé, kteří jsou sice blízcí či příbuzní, ale i tak získají přístup k velmi citlivým informacím. Proto  je třeba se chovat i z tohoto důvodu stále zodpovědněji, i když je to těžké a složité o takové situaci přemýšlet. Někdy mohou blízkým střípky našeho života, které na internet vkládáme, přinést alespoň nějaké vzpomínky, ale někdy jim mohou i ublížit. 

Co radí odborníci 

Odborníci na pozůstalosti radí nejlépe připojit k poslední vůli dokument, který bude obsahovat všechna důležitá hesla k účtům a instrukce, jak s účty a daty na nich uloženými naložit a také bude určen pro konkrétní osobu. Je ovšem více než pravděpodobné, že na něco takového bude myslet spíše menšina uživatelů, a tak se bude nadále postupovat, tak jako doposud. Je zde nezbytná porada s právníkem, který pomůže, jak se v těchto záležitostech zařídit. Otázkou ale zůstává nakolik mají advokáti v České republice  s tímto zkušenost.

Zamyšlení na závěr

Co říci závěrem? Mě osobně připadá tato sitauace zcela absurdní. Najednou jsme si my lidé vytvořili druhou dimenzi našeho bytí a paradoxně je mnohem složitější zahladit po sobě stopy na internetu než v běžném životě. Všechny hmatetelné věci můžete vyhodi, někomu předat, odkázat, ale těžko někomu odkážete svůj e-mail či facebookový profil. To je něco, co je čistě naše, co by neměl nikdo jiný spravovat a někdy ani nikdo jiný idět. Dále je prostě těžké se dopředu připravit na to, že tady nebudeme. Nikdo na to nechce ani pomýšlet, natož se předem zajišťovat. Podle mého názoru by měly rušit všechny služby zemřelých samy jejich zřizovatelé a neměly by poskytovat přístup k těmto účtům dalším lidem, byť to jsou příbuzní či dědici. Zubní kartáček také někomu neodkážete a jakýkoli účet na internetu bývá často mnohem soukromější.

Zdroje:
http://technet.idnes.cz/zavet-google-c9r-/sw_internet.aspx?c=A130412_112903_sw_internet_vse
http://technet.idnes.cz/az-umrete-vase-on-line-data-nezmizi-rozhodnete-kdo-si-precte-vase-tajnosti-15v-/sw_internet.aspx?c=A090830_215553_sw_internet_pka
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1920295,00.html
http://www.thomascrampton.com/silver-surfer/death-facebook-die-lilian-edwards-sheffield/   

No comments:

Post a Comment