Saturday, April 13, 2013

Vzdělání za protektorátu aneb do školních lavic online


Na internetu je v dnešní době možné nalézt cokoli. Od novinek jako je tanec Harlem shake, blog „píšu diplomku“ a nebo přiznání vysokých škol, které se stalo facebookovým hitem.  Jsou to projekty zábavné, kde se mnohdy sami nestačíme divit, co je všechno možné a smějeme se o sto šest. Internet ale nabízí i řadu jiných věcí, jež jsou mnohými přehlédnuty nebo nemají tolik fanoušků na sociálních sítích, přesto si však zaslouží svou pozornost. Jednou z takových je revoluční projekt s názvem „Školákem v protektorátu“.

Jaký měl student za okupace život? Z čeho se učil? Stačí kliknout a ocitnete se přímo ve školní lavici vámi vybraného typu školy.

Obecná škola Žabeň, 1943Jaký má projekt cíl a jaký je jeho obsah?

Nekomerční web „Školákem v protektorátu“ vznikl pod patronací Památníku Terezín. Podíleli se však na něm i středoškolští a vysokoškolští pedagogové. Veřejnosti byl projekt představen na počátku roku 2013 a za cíl si klade, co nejdetailnějším způsobem přiblížit všem studentům realitu nacistického režimu na příkladu stejně starých lidí, jako jsou dnes oni. Záměrem projektu je tedy seznámit studenty se školním prostředím za druhé světové války.

Obsáhle webové stránky jsou rozděleny na dvě části. První slouží zejména učitelům, kteří si přijdou opravdu na své. Nejenže zde najdou inspiraci a zpestření pro své přednášky o druhé světové válce, ale také mnoho zajímavého materiálu. Jedná se například o seznam odborné literatury související s tématem, modelové vyučovací hodiny nebo slovník důležitých pojmů. Druhá část je zaměřena především na žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky.

Studenti za protektorátu mohli z testu dostat i šestku

Předměty Josefa Roztočila
Děti a dospívající si na webu podle svého věku vyberou typ školy, kterou by za protektorátu nejspíše navštěvovali. V nabídce jsou: obecná škola, měšťanka, gymnázium nebo odborné a učňovské školy. Jedním kliknutím se během sekundy dostanou do prostředí protektorátní třídy, kde se dozví, jaké se v té době studovaly předměty nebo jaké se používaly pomůcky.

Pokud dostal žák z testu pětku, nebyl zdaleka nejhorší. Od školního roku 1943/1944 se přešlo na známkování používané v Německu a zavedlo se tak i v protektorátu šestistupňové hodnocení. Pětka se dávala studentům, u nichž se předpokládala blízká náprava. Tam, kde se žádné zlepšení neočekávalo, padla šestka.

Dobový penálŽáci museli sbírat chrousty a pedagogové psali kroniky

Povinností každého studenta protektorátní školy bylo zapojení se do sběrových akcí. Kromě běžných věcí jako jsou starý papír, železo, guma, hadry, museli školáci sbírat například i chrousty, kteří byli následně zpracováni jako krmná směs pro dobytek. Na webu „Školákem v protektorátu“ mohou studenti najít dobové záznamy sběrů.

Další zajímavost se týkala výzdoby třídy. Ve školním roce 1941/1942 totiž na zeď kromě kříže a znaku protektorátu přibyly i dvě fotografie - prezidenta Emila Háchy a Adolfa Hitlera. Pokud chtěl učitel na zeď zavěsit nějakého dalšího českého státníka, musel povinně zavěsit i dalšího Němce.

Návštěvníci webu se mohou podívat také na tehdejší kroniky. Ty museli být vedeny za protektorátu povinně, a to učitelem nebo ředitelem školy. Stejně tak jsou k dispozici i záznamy kázeňských prohřešků, kterých se studenti během svého studia dopustili.

Ve svém volném čase se školáci věnovali celé řadě aktivit. Ať už se jednalo o ty, které byly součástí nacistické snahy o ideologickou převýchovu nebo o činnosti, jež byly okupační mocí pronásledovány. Děti tak našly zálibu ve skautingu nebo fungovaly v prostředí Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Účast v této organizaci byla pro chlapce a dívky ve věku od 10 do 18 let povinná.Skauti
Dobové materiály jako součást projektu

Projekt „Školákem v protektorátu“ obsahuje kromě bohatého textu, také mnoho dobových fotografií, pomocí kterých může student dobře srovnat současnou dobu s dobou protektorátu. Reálie školství přibližují i různé mapy, chronologické přímky, výpovědi pamětníků nebo úřední spisy.

Součástí webového obsahu jsou také zvukové záznamy. Student si tak může poslechnout například projev prezidenta Háchy k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava nebo reportáž ze smuteční slavnosti na Pražském hradě po smrti Heydricha.

Web "Školákem v protektorátu" velkou mírou zjednodušuje výuku

Dobový materiál, který je na webu umístěn, značně pomáhá všem pedagogům při výuce. Nejenže by pro ně bylo složité samotné prameny získat, ale je také nepředstavitelné všechen materiál ve třídě představit. A právě tomuto účelu slouží daný projekt, s kterým mohou žáci pracovat doma, utřídit si tak veškeré informace a formulovat svůj vlastní názor.  

No comments:

Post a Comment