Saturday, January 30, 2016

Vnímání feminismu v online prostředí

Abstract


This paper considers reflection of feminism within the context of online environment. In the very core of my work stands text 'Seriously, get out': Feminists on the forums and the War(craft) on women by Andrea Braithwaite. At first i present her theoretical and methodological standpoints, followed by results with wich this scholar came up. After that i try to challenge or deconstruct this results.

Lastly i offer micro-research based on scientifical approach called Critical discourse analysis. CDA considers language-in-use as a form of social practice. This part investigates online posters articulating their opinions on incorporating women teams to sports videogame Fifa 2016. 


Abstrakt Tato esej se zabývá reflexí feminismu v kontextu online prostředí. V samotném jádru mé práce stojí zdrojový text 'Seriously, get out': Feminists on the forums and the War(craft) on women, který napsala Andrea Braithwaite. Nejdříve seznámím čtenáře s jejími teoretickými a metodologickými stanovisky. Poté v textu prezentuji její závěry a pokusím se je relativizovat.

Empirická část mé práce obsahuje mini-výzkum založený na kritické diskurzivní analýze. Tato metoda považuje užívaný jazyk jako součást sociální praxe. V tomto výzkumu se budu zabývat tím, jak reagovali čeští diskutéři na informaci o zapojení ženských národních týmů do hry FIFA 2016.


Odkaz na zdrojovou studii:

BRAITHWAITE, A. 'Seriously, get out': Feminists on the forums and the War(craft) on women. New media & Society Vo.16(5), 703 -718, 2014


 

No comments:

Post a Comment