Saturday, January 30, 2016

Digitální propast v projevech používání mobilního telefonu mládeží

Abstract
This essay is based on Y.J. Park’s essay on second level digital divide of teenager's mobile use and skill, published in journal New media and Society. Park uses inquiry results to examine the existence of second level digital divide in the ways that teenagers use mobile. It aims to describe the term digital divide, to summarize the presented study and to set it in context of new media research and research of media studies.  
    
Abstrakt
Tato esej vychází ze studie Y.J. Parka o digitální propasti druhého stupně ve vztahu k používání mobilních telefonů mládeží v USA, publikované v časopise New media and Society. Park za použití dotazníkového šetření zkoumá, zda lze najít známky existence digitální propasti druhého stupně v rozdílech, které se váží ke způsobu používání mobilních telefonů mládeží. Práce představuje pojem digitální propasti, sumarizuje představený výzkum a uvádí zkoumání digitální propasti do kontextu zkoumání nových médií a širšího kontextu mediálních studií. 


Zdrojová studie:
PARK, Yong Jin. My whole world's in my palm! The second-level divide of teenagers' mobile use and skill. New Media. 2015, 17(6), 977-995. DOI: 10.1177/1461444813520302. ISSN 1461-4448.

No comments:

Post a Comment