Sunday, January 24, 2016

Abstrakt

Seminární práce se skládá ze dvou částí. V první rozebírám akademickou práci Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter  od autora Selami Özsoye z Fakulty sportovního managementu turecké University Izzeta Baysala v Abantu. Publikována byla v roce 2011 v periodiku Journal of Human Kinetics volume a autor se v ní nejprve obecně zabývá se sportovní komunikací v éře konceptu Web 2.0 a následně jej aplikuje na vlastním výzkumu. Zaměřil ho na využívání sociálních sítí Facebook a Twitter sportovními fanoušky, kteří jsou zároveň studenty vysokých škol.
Druhá část práce obsahuje vlastní výzkum, ve kterém se zaměřuji na proměny komunikace sportovních klubů na Facebooku a Twitteru v letech 2010 a 2016. Součástí je také analýza sportovní komunikace prostřednictvím sociálních sítí konkrétních českých sportovců. Vybrala jsem tři sportovce, kteří se při posledním vyhlášení ankety Sportovec roku (za rok 2015) umístili na prvních třech místech - běžkyni Zuzanu Hejnovou, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a biatlonistu Ondřeje Moravce.

Abstract

The seminary work consists of two parts. In the first part I analyze academic work from Selami Özsoy Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter  from the Faculty of sport management of Izzeta Baysal University in Abant. The work was published in the periodical Journal of Human Kinetics volume in 2011. First of all, author deals with sports communcations in the era of Web 2.0. Then he applies it in his own research. He focuses on the using of social networks Facebook and Twitter by sports fans who are also university students.
The second part contains my own research which focuses on the transformation of sports clubs communication on Facebook and Twitter in 2010 and 2016. It also includes analysis of sports communication on social networks by Czech athletes. I chose three athletes who were at last competition of the best Athlete of the Year (for 2015) placed in the top three places - runner Zuzana Hejnová, speedskater Martina Sáblíková and biathlete Ondřej Moravec.

Zdrojová studie: ÖZSOY, Selami. Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter. Journal of Human Kinetics[online]. 2011, (28), 165-176 [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3592100/


No comments:

Post a Comment