Saturday, January 30, 2016

Jak získávají uživatelé Facebooku sociální kapitál?

 

AbstraktEsej se zaměřuje na získávání odlišných typů sociálního kapitálu při aktivitě na sociální síti Facebook. Primárně vychází ze studie "Social capital on Facebook: Differentiating uses and users." Hlavní otázkou, kterou se výzkum zabýval bylo „jak odlišné užívání sociálních sítí ovlivňuje různé typy sociálního kapitálu.“ Autoři nedošli k jedinému závěrečnému stanovisku, nicméně představili široké spektrum výsledků výzkumu. Tato esej si kladla za cíl seznámit se studií a o uvedení do hlubšího kontextu.

Abstract 


This essay focus on gaining different kinds of social capital throught the activity on social network Facebook. Primarly is based on study "Social capital on Facebook: Differentiating uses and users." The main issue of the study was „how different using of social networks influence different types of social capital“. Authors did not make final statement, but represented us wide spectrum of research results. This essay aims to inform about study and put into deeper context.

Klíčová studie:


Burke, Moira, Robert Kraut, and Cameron Marlow. "Social capital on Facebook: Differentiating uses and users." Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2011.
 

No comments:

Post a Comment