Sunday, January 24, 2016Abstrakt

            V této seminární práci se budu zabývat studií Eliji Cassidyho s názvem „Social networking sites and participatory reluctance: A case study of Gaydar, user resistence and interface rejection“. Studie se zabývá uživateli i neuživateli této sítě a důvody proč mají k síti negativní vztah nebo proč ji vůbec neužívají. Cassidy zjistil tři hlavní důvody: gayové mají pocit, že síť slouží pouze k hledání sexu, že její uživatelé jsou promiskuitní a hledají jen sex
a to, že ji užívají, je proto, že neexistuje žádná lepší alternativa seznamky, kde by našli, co hledají. Sama jsem provedla menší výzkum, tři rozhovory s českými gayi o podobných sociálních sítích pro gaye. Vše je zařazeno do teoretického rámce mediálních studií. Na závěr shrnuji výsledky Cassidyho studie a svého průzkumu. 

Abstract
        
         In this seminar paper, I will discuss study of Elija Cassidy titled "Social networking sites and participatory reluctance: A case study of Gaydar, user interface resistance and rejection." The study deals with users and non-users of this social networking site (SNS) and the reasons why they have negative attitude to it or why they do not use it at all. Cassidy found three main reasons: gays have the feeling that the SNS is only used for searching for sex, that its users are promiscuous and looking just for sex and finally the fact, that they use it, is because there is no better alternative dating services, where they found what they are looking for. I myself made a small research, three interviews with Czech gays on SNS for gays. Everything is included in the theoretical framework of media studies. In conclusion, I summarize the results of Cassidys study and my own research.

Zdrojová studie

CASSIDY, Elija. Social networking sites and participatory reluctance: A case study of Gaydar, user resistance and interface rejection. New Media & Society [online]. 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2015/06/08/1461444815590341.full.pdf+html.


 

No comments:

Post a Comment