Saturday, January 30, 2016

Nová média a český noviář

Anotace 

Esej formou úvahy popisuje, jaký vliv má nástup nových médií, zejména online zpravodajství, na tvorbu zpravodajských obsahů. Zaměřuje se na to, jak si s touto změnou poradil klíčový aktér - český novinář. Opírá se o článek Nikki Usher, který se zabývá příčinami selhání některých tradičních amerických žurnalistů ve snaze udržet si v měnícím se mediálním světě svou pozici. Ten dle autorky plyne především z nástupu nových médii a nového systému v mediálním prostoru, na který se někteří žurnalisté nebyli schopni adaptovat. Esej se dotýká také změny tradiční role novináře v souvislosti s rozvojem občanské žurnalistiky a sociálních sítí.

Zdrojová studie: USHER, N. Goodbye to the news: how out-of-work journalists assess enduring news values and the new media landscape. New media & society. 2010, 12(6), 911–928. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/6/911.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment